Ny momslag 1 juli 2023 

1 juli 2023 införs en ny momslag. Den nuvarande lagen är från 1994 och upplevs som krånglig och svåröverskådlig. Den nya momslagen är en omarbetning av nuvarande momslag och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.

2023-05-09
Ny struktur och modernare språk

Momslagen får ny struktur, modernare språk och är anpassad till momsdirektivets begrepp, struktur och systematik. Lagen är uppdelad i 24 kapitel som i stor utsträckning följer momsdirektivets uppdelning.

Det blir också följdändringar i flera lagar och tanken är att alla frågor som rör moms ska finnas i en och samma lag.

Bestämmelser i speciallagar förs in i momslagen

I den nya lagen kommer det även att införas bestämmelser om särskilda ordningar för moms vid distansförsäljningar av varor och tjänster samt vissa bestämmelser om frihet från skatt vid import med mera som endast avser moms. Dessa regler har funnits i speciallagar tidigare men tas nu alltså in i momslagen.

Kompletterat konkurrensrekvisit

Riksdagen har också beslutat att konkurrensrekvisitet ska kompletteras och anpassas till momsdirektivet vilket betyder att de svenska reglerna inte ska kunna tillämpas snävare än direktivet. Som en följd att detta kommer det i lagen att tydliggöras vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt.

Läsa mer

För dig som vill få djupare kunskaper om nya momslagen rekommenderar vi nya upplagan av vår bok Moms, som kommer i augusti 2023En utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Finns som tryckt bok och e-bok.