Nyheter om datum för undertecknande

12 november 2021 beslutade Bokföringsnämnden om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag och (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledningar.

2022-02-24

Ändringarna innebär att begreppet avges ersätts med är upprättad när det kommer till undertecknande av årsredovisningen. En årsredovisning är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under. Det medför att det/de datum som ska anges i årsredovisningen är den eller de dagar som årsredovisningen undertecknades. Samma sak gäller för årsbokslut.

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare. Det innebär att i årsredovisningar där räkenskapsåret avslutas tidigare än 31 december 2021 ska ett datum för avgivande av årsredovisningen fortfarande anges.

Hur fungerar det i BL Bokslut?

I programmet har vi ändrat funktionen för datering av underskrifter. Programmet känner av räkenskapsåret och man får därmed anpassade alternativ för datering. Det första valet du ska göra är att ange om originalet av årsredovisningen kommer att upprättas och undertecknas på papper eller om det kommer att göras elektroniskt, exempelvis via vår integration med Verified.

Om originalet av årsredovisningen upprättas på papper ska ett datum anges i samband med varje företrädares signatur. Datumen anges i en dialog i vyn Underskrifter.

Om originalet av årsredovisningen upprättas elektroniskt ska inget datum anges för underskrifterna i vyn Underskrifter. Vid elektroniska signaturer sätts en datumstämpel i samband med signaturen för respektive person.

Om räkenskapsåret avslutas tidigare än 31 december 2021 ska ett datum för avgivande av årsredovisningen däremot anges, både i pappersoriginal och i elektroniska original.

Vid digital inlämning

När det är dags för inlämning ska varje datum som respektive företrädare och eventuell revisor undertecknade originalet av årsredovisningen anges i avskriften som skickas till Bolagsverket. På fliken Digital inlänning har ett avsnitt gällande datering lagts till där man i en dialog kontrollerar hämtade datum/anger datum för respektive signatur så att de överensstämmer med originalet. Det här steget krävs innan det går att ladda upp årsredovisningen.

På fliken Kontroller finns ett avsnitt som rör digital inlämning (nedre delen). I steg 2. görs en kontroll av avskriften mot Bolagsverket system för digital inlämning. I avskriften måste datumen vara i fullständigt format (YYYY-MM-DD) vilket innebär att en kontroll kommer att visas i steg 1. Om man klickar på kontrollen kommer dialogen från fliken Digital inlämning att öppnas där man anger datumen från originalet av årsredovisningen.

För att använda den nya funktionen som krävs för räkenskapsår som avslutas 31 december 2021 eller senare måste den senaste versionen 2021.1.104 hämtas.