Nyhetsbrev version 2022.1 103

– nu finns en ny version att ladda ner!

Ny version av BL Bokslut Besk 2022. Här beskriver vi de uppdateringar vi har gjort och hur de påverkar dig:

2023-02-01
Bokslutsfiler

Under Basuppgifter kan du nu välja att lösenordskydda filen du jobbar i. Detta har varit en eftertraktad möjlighet och gäller både lokala filer och filer sparade i molnet. Vi har även flyttat knappen  Hämta/kontrollera företagsuppgifter som nu är bredvid fältet Org.nummer.

Bilagor

Vi har skapat en ny bilaga, 2512INV, där du kan få ett stöd för att beräkna och bokföra skattereduktionen för inventarieanskaffningar som skedde under 2021 och som finns kvar i bolagets ägo vid beskattningsårets utgång. Denna reduktion gäller för de beskattningsår som avslutas 2022-12-31 eller senare. Vi har även en artikel infogad för teoretiskt stöd gällande detta.

I bilaga 2512 har det tillkommit en egen del för skattereduktion för inventarieanskaffningar. Notera att underlaget hämtas via direktöveröring till BL Skatt från denna bilaga.

I bilaga 2510 finns en ny del för avstämning av skatt tillsammans med skattereduktion för inventarieanskaffningar. Vi har även justerat kontointervallet för att få med alla konton som rör skatteskulderna.

Nya konton

I samband med införandet av stöd för inventarieanskaffningar så har det tillkommit två nya konton i kontoplanen:

2519 – Skattereduktioner. Detta är ett förslag från BAS att ha ett separat underkonto för redovisning av denna reduktion. Det blir ett debetsaldo på detta konto som kan stämmas av mot slutskattebeskedet. Det går givetvis att bokföra detta.

5194 – Skattereduktion mot fastighetsskatt/fastighetsavgift. Detta är ett förslag på ett helt eget konto som kan användas om skattereduktionen avräknas mot företagets kostnad för fastighetsavgift. Denna kostnadsminskning/intäkt är skattefri så detta konto är lämpligt för att enkelt hantera detta som en skattefri intäkt i inkomstdeklarationen.

Artikel om skattereduktion

För att hjälpa användaren att få fram ett korrekt underlag för skattereduktion för inventarieanskaffningar under 2021 har vi lagt in en artikel i programmet som du kommer åt via funktionspanelen i bilagorna 2510, 2512 och2512INV.