Nyhetsbrev BL Skatt Besk 2022.3.101

Nu är alla blanketter för inkomstår 2022 fastställda och inlagda i versionen.  Här listar vi de viktigaste blankettändringarna.  

2022-12-21

Blankettnyheter

  • Halv fastighetsskatt borttagen på alla huvudblanketter
  • På K2, K5, K6 och K9 om du begär slutligt uppskov så ska du numera ange din andel av inköpspriset på ersättningsbostaden, tidigare utgick man från hela inköpspriset. Så om någon påbörjat en av de nämnda K-blanketterna och öppnar den filen i nuvarande version så konverterar vi över din andel av inköpspriset.
  • Från och med räkenskapsår som avslutas 2022-12-31 är det möjligt att begära skattereduktion för inköp av inventarier som gjorts under 2021. Nu finns originalfälten inlagda på huvudblanketterna Ink1, Ink2 och Ink3. Fältet för förnybar el anges i kWh vilket är ett nytt fält för Ink2 och Ink3.
Fler tips om inventarieinköp

I tidigare nyhetsbrev berättade vi om att vi skapat deklarationskontroller med Tips från avskrivningsbilagorna om du köpt inventarier under 2021. Från denna version så konverterar vi även in om värdet på BN6 mellan Ingående värde och utgående värde föregående år har ökat. Då kan vi nu även tipsa om att ökning (troligen pga. inköp av inventarier) skedde på den bilagan föregående år.

Möjlighet att exportera SRU (filöverföring) även för deklarationsperiod 4

Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för deklarationsperiod 4. Det gäller alla räkenskapsår som avslutas under september-december 2022. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 9 januari 2023.
Observera att möjligheten att ta emot en filöverförd Inkomstdeklaration 1 öppnar först 16 mars hos Skatteverket. Vill du läsa mer om hur du filöverför så kan du göra det här »

Ränteberäkning

Från 1 november har basräntan höjts från 1,25 % till 2,5 % vilket påverkar både kostnadsräntan, som nu blir 2,5 %, och intäktsräntan som nu återkommer, blir 1,125 % . Ränteberäkningen har uppdaterats och räntan hittar du i skatteberäkningen via Beräknad ränta.

När du skriver ut skatteberäkningen så kan du få med Skatteverkets bankgironummer, OCR-nummer och betalningsdag om det är skatt att betala. För att det ska komma med på utskriften så får du i dialogen, Beräknad ränta, bocka för att det ska visas på utskrift.

Skatteberäkningen för 2023

Vi har lagt in den beslutade ändringen om förstärkt jobbskatteavdrag för pensionärer (+ 65 år).
Vill du läsa mer om den och andra ändringar i budgetpropositionen kan du läsa här »

I övrigt har vi i skatteberäkningen gjort sedvanliga årliga uppdateringar och uppdaterat kommunalskattelistan för inkomståret 2023 och lagt in den nya genomsnittliga kommunalskatten som för 2023 blev sänkt med 1 öre till 32,23.

Skiktgränsen för 2023 beslutades till 598 500 kr och det innebär att brytpunkten (inkomsten före grundavdrag) för de som ännu inte blivit pensionärer blir 613 900 och pensionärerna har fått 683 200 som brytpunkt.

Statslåneräntan

Statslåneräntan beslutades till att bli 1,94 procent per den 30 november 2022. Den är nu inlagd och påverkar främst fåab-beräkningarna.

Konvertera alla deklarationer från föregående år

I denna version har vi aktiverat konverteringen av alla deklarationer från föregående år för dig som vill arbeta på det sättet. Filnamnet i år blir som du ställt in under filnamnsinställningarna. Finns det redan en fil med det namnet konverteras den inte så det är ingen risk att någon redan påbörjad deklaration för 2022 skrivs över.

Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade i molnet:
  1. När du är inloggad i molnet går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).
  2. Välj att du vill hämta filer från Molnet.
  3. Klicka här på knappen för Konvertera alla.
  4. Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.
Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade lokalt (ej i molnet):
  1. Gå till Arkiv-menyn (den runda röda knappen uppe till vänster).
  2. Där väljer du Öppna avancerad och sedan fliken Föregående år. Då visas listan med dina deklarationer från föregående år.
  3. Klicka sedan på knappen Konvertera alla.

Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Byråanståndet

Vi har i denna version öppnat funktionen för att kunna skicka in Byråanståndet. Skatteverket öppnar mottaget av detta den 9 januari 2023. Du har på dig ända till 2 maj att skicka in det så mer information kommer senare. Men vill du redan nu veta mer om hur du gör så kan du läsa om det i vår manual »