Nyhetsbrev BL Skatt Besk 2022.3.102

Här beskriver vi de viktigaste ändringarna och hur de påverkar dig.

2023-02-01
Överföring av underlag inventarieinköp från BL Bokslut

Vid överföring från BL Bokslut version 2022.1.103 kan BL Skatt nu ta emot Underlag för ”Inventarieinköp under 2021” på blankett INK2. Detta är möjligt om de Skattemässiga justeringarna tas från bilaga 2512 i BL Bokslut.

Högra kvarskatteränta

Från och med 1 februari höjs basräntan till 3,75 procent. Detta gör att räntan för kvarskatt blir högre. Detta har vi tagit hänsyn till fr.o.m. deklarationsperiod 3.

Fåab

Under menyn Framtida beräkning för utdelning 2023 räknades det med en för låg uppräkningsprocent för inkomstår 2023. Den utgick från SLR 0,23 istället för nya SLR på 1,94 procent.

Bilaga BLS för Löneskatt och avkastningsskatt

Felaktig räntesats har under en period (förra versionen av BL Skatt 2022) varit angiven på bilaga BLS (2,94%) vid Underlag för avkastningsskatt. Detta har gällt räkenskapsår som avslutas från juli 2022 och framåt. Procentsatsen är nu rättad, men OBSERVERA (om du inte har ändrat manuellt) att procentsatsen nu är 1,25 istället för 2,94% och påverkar således avkastningsskatten.

Mindre ändringar

Årtalen på bilaga BRE sidan 2 är nu uppdaterade till korrekt årtal. Detsamma gäller årtalet längst upp på K12.