Nyhetsbrev BL Skatt Besk 2023.2.101

Nu finns BL Skatt version 2023.2.101 att ladda ner. I denna version har vi några nya funktioner som förhoppningsvis kommer göra ditt jobb smidigare.

2023-10-31

Nu är alla blanketter för deklarationsperiod 4 (sep-dec bokslut) inlagda. Blanketterna är färdiga för utskrift. Vi har inte öppnat exporten av SRU (filöverföring) för deklarationsperiod 4  ännu.  Skatteverket öppnar filöverföringstjänsten för P4 först i januari 2024.

Blankettnyheter

Det är nästan inga blankettändringar till deklarationsperiod 4. Naturligtvis är det ändrade belopp och årtal och någon förtydligande textändring i något fall. På Inkomstdeklaration 1 så har fältet för Inventarieinköp under 2021. Vi har dock sparat dem för ifyllnad. Läs mer om detta nedan under avsnittet för Skattereduktion för inventarier.

Intressanta belopp

Gränsen för deklarationsplikt inkomståret 2023 går vid 22 208 kr (0,423 prisbasbelopp) och för 2024 24 238 kr. Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkten är beräknad till 615 300 kr för inkomståret 2024 (alltså ej fastställd och därför inte inlagd i programmet). Det är gränsen för vad du kan ha i inkomst före grundavdrag för att slippa statlig inkomstskatt.

Skattereduktion för inventarier

Från och med räkenskapsår som avslutas 2022-12-31 eller senare är det möjligt att begära skattereduktion för inköp av inventarier som gjorts under 2021. Om en deklarant i skatteberäkningen för 2022 inte kunde nyttja hela den reduktionen så får du i år, när du öppnar från föregående år, ett tips om att det finns utrymme kvar. När det gäller Inkomstdeklaration 1 där fältet i år tagits bort så får skattereduktionen begäras via Övriga upplysningar på sidan 2 på Inkomstdeklaration 1 för att detta ska komma in till Skatteverket. För att få rätt beräkning i skatteberäkning i BL Skatt krävs att utrymmet fylls i på sidan 2 i vårat egenskapade fält för detta. För Inkomstdeklaration 2 och 3 begär du skattereduktionen i ordinarie deklarationsfält på huvudblanketten.

Ränteberäkning

Från 1 augusti har basräntan höjts igen, denna gång från 3,75 % till 5 % vilket påverkar både kostnadsräntan, som nu blir 5 %, och intäktsräntan som nu blir 2,25 %. Ränteberäkningen har uppdaterats i versionen och räntan hittar du i skatteberäkningen via Beräknad ränta.

När du skriver ut skatteberäkningen så kan du få med Skatteverkets bankgironummer, OCR-nummer och betalningsdag om det är skatt att betala. För att det ska komma med på utskriften så får du i dialogen, Beräknad ränta, bocka för att det ska visas på utskrift.

Vi har också förtydligat att datumet för Betalningsdag är preliminärt eftersom man numera inte vet exakt när Skatteverket fastställer Besked om slutlig skatt. När det är fastställt så har du 90 dagar på sig att betala eventuell kvarskatt.

Övrigt

Vi har lagt in en handfull nya deklarationskontroller, några tips och varningar för att underlätta för er i deklarerandet.

Konvertera alla från föregående år

I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Den öppnas först i nästa version.