Nyhetsbrev version 2021.4.101

Nu finns nya versionen att ladda ner 

Nu finns BL Skatt version 2021.4.101 att ladda ner. Här nedan listar vi vad som är nytt i versionen.

2022-03-16
Ny meny för import/export

En meny för import/export har tillkommit i programmet.

Under import går det att importera:

  • SIE-fil
  • blankett från annan deklaration
  • värden från Skatteverkets PDF-fil

Under export hittar du:

  • Export SRU (filöverföring)
  • Export av bilagor till INK1 för att importera en del bilagor under E-tjänsten för inkomstdeklaration 1.

Under arkivmenyn (som du når genom att klicka på den runda röda S-knappen högst upp till vänster) finns det även möjlighet att exportera basuppgifter till BL Byråstöd för att snabbt komma i gång med det.

Under arkivmenyn finns även en importfunktion från föregående års SRU-filer. Den funktionen är bra för nya användare som använt ett annat skatteprogram föregående år men vill kunna importera värden från föregående års SRU-filer.

Snabbstartsmenyn har fått nytt innehåll

Avdragsboken har tyvärr utgått ur vårt boksortiment och därför är bokdelen borttagen från snabbstarten. Här har vi nu i stället länkar till nyttiga Programstöd och Faktastöd.

Innehållet i Vanliga programfrågor och Vanliga blankettfrågor kommer vi uppdatera och bygga ut under den närmaste tiden.

Vi rekommenderar även att du tar dig tid att titta på den nya startsidan. Den uppdateras frekvent med information som just du behöver när det är deklarationssäsong.

Bilaga BSU skapades upp i onödan

Då fälten för uppskovsbelopp med tillhörande fastighetsbeteckning togs bort från bilaga FR så fick vi in önskemål om att i stället flytta dem till bilaga BSU. Det gjorde vi i föregående version. Dock skapades även bilagan upp om man hade en FR-bilaga men inget uppskov för permanentbostad. Det har vi nu åtgärdat.

Har du lyckats få in en tom BSU i tidigare version så kan du bara ta bort den.

Beloppskontroller vid preliminärt uppskov på K5, K6 och K9

Precis som vid slutligt uppskov är minimibeloppet även vid preliminärt uppskov 50 000 kr.

Men vid tvångsförsäljning och vid uppskov på grund av betydande samhällsförflyttning är minimibeloppet 10 000 kr. Dessa beloppskontroller har nu införts även vid preliminärt uppskov.

Allmänt

Den inbyggda webbläsaren i programmet är utbytt så att vi kan presentera den nya startsidan. Bytet av startsida är ett led i förbättringsarbetet som pågår med vårt användarstöd.

Knappen Versionsnytt som finns under fliken Hjälp har bytt namn till Versionshistorik. Här kommer du som användare kunna se aktuell driftsstatus och en versionshistorik i punktform för programmet.

Nya deklarationskontroller

Vi har skapat upp en rad olika deklarationskontroller så du slipper få problem vid filöverföring om något värde inte uppfyller kraven hur Skatteverket vill ha det. Det kan gälla att du har ett negativt värde i ett fält där Skatteverket vill ha ett positivt.

Vi har även lagt in varningar om något värde saknas utifrån rådande förutsättningar på blanketten. Exempelvis så får inte fältet för en bostadsrättsförenings organisationsnummer vara tomt om ersättningsbostaden är en bostadsrätt.

Övriga rättelser
  • Förseningsavgift inlagd i skatteberäkningen summerades inte ner i summan Att betala/Att återfå om utskrift gjordes via stora utskriftscentralen.
  • Om klientlistan, som finns under menyn Basuppgifter och Status, stängdes via krysset uppe i högra hörnet dök aldrig frågan om man ville spara gjorda ändringar upp. Vi har även justerat sorteringsfunktionen och att valda urval ska ligga kvar även om en klients basuppgifter ändras i listan.
  • Vid import av värden från föregående års SRU-filer kunde blankett INK1 råka skapas upp dubbelt. Detta är nu åtgärdat.