Vad är statlig inkomstskatt?

Statlig inkomstskatt är en skatt på förvärvsinkomster (20%) över en viss nivå. För beskattningsår 2022 tas det ut statlig inkomstskatt för inkomster över 540 700 kr.   

2022-01-26

I statlig inkomstskatt ingår enligt inkomstskattelagen:

• inkomstskatt i inkomstslaget tjänst på inkomster över en viss nivå (skatten är 20 %)

• inkomstskatt i inkomstslaget näringsverksamhet på inkomster över en viss nivå, vilket gäller både för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer (skatten är precis som i tjänst 20 %) och för aktiebolag och andra juridiska personer (bolagsskatt 20,6 %)

• kapitalskatt (30%) på överskott i inkomstslaget kapital

• expansionsfondsskatt (20,6 %) på avsättning till expansionsfond (enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer).

Staten tar även in andra inkomstskatter, t ex särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m fl, avkastningsskatt på pensionsmedel och kupongskatt.

Den statliga skatten på förvärvsinkomster (sammanlagd inkomst av tjänst och näringsverksamhet) är för människor:

2023 års deklaration (beskattningsåret 2022)

Fastställd inkomst
Skatt i skiktet
0–540 6000 kr
540 700–20%

2022 års deklaration (beskattningsåret 2021)

Fastställd inkomst
Skatt i skiktet
0–523 1000 kr
523 200–20%