SRU-koder

SRU-koder är koder som bland annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i inkomstdeklarationen. SRU-koderna styr i vilka rutor de olika beloppen på dina konton hamnar. SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag. Skatteverket använder SRU-koder istället för kontonummer.    

2023-02-26
Att arbeta med SRU-koder i våra program

INär din deklaration är klar kan du i BL Skatt Företag eller BL Skatt Proffs skapa en SRU-fil som du sedan skickar in till Skatteverket.

BL Skatt Proffs är dessutom kopplat med BL Byråstöd vilket innebär att programmen kommunicerar med varandra. När du gjort klart något moment i kundens deklaration så uppdateras statusen (som kan vara t ex pågående, hos klient för underskrift och SRU-exporterad) automatiskt i byråstödet.