Automatiserad bokföring (AI-bokföring)

Automatiserad bokföring, eller AI Bokföring som det också kallas, förenklar och sparar tid för dig som tidigare gjort mycket av bokföringsarbetet manuellt. Du minimerar dessutom risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och får tid över till att sköta andra delar av din verksamhet.  

2024-04-13
Vad är automatiserad bokföring (AI-bokföring)?

Genom maskininlärning/ Artificiell Intelligens (AI) kan ett bokföringsprogram lära sig av tidigare data och därefter förutsäga information och ge förslag baserat på historisk data. Träffsäkerheten hos maskinen/roboten blir bättre allteftersom tiden går och den får mer data att bearbeta – tills den är i det närmaste hundraprocentig. För dig som bokför innebär detta en smidigare och säkrare arbetsprocess där risken att bokföra fel minskar drastiskt.      

AI-tolkning av dina kvitton och leverantörsfakturor 

Med AI-tolkning automatiserar du och får en snabbare process vid registrering av leverantörsfakturor och kvitton. AI:t lär sig att tolka dokumentet och extrahera affärsinformationen. Utifrån tolkningen genererar funktionen basuppgifter och ett konteringsförslag som du (eventuellt) justerar och sedan godkänner.   

Automatiserad bokföring med Björn Lundén

Med BL Total sköter du din bokföring på webben eller i Björn Lundén-appen och väljer själv hur automatiserat du vill jobba med din bokföring. Du får även kunskapsstöd som hjälper dig göra rätt, så att redovisningen kan ligga till grund för företagets deklaration och bokslut.