Bokföra bredband (fiber)

Här tittar vi på hur du ska bokföra bredband (fiber). 

2022-09-15
Bredband

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
123112 000
193015 375
6230
300


26403 075
  

Ett företag installerar bredband (fiber) i sin näringsfastighet. Installationskostnaden är 12 000 kr, och bokförs på konto [1231], Installationer. Dessutom har företaget betalat månadsavgiften för bredbandsabonnemanget med 300 kr [6230]. Ingående mom­sen [2640] bokas upp med 3 075 kr. Betalningen görs från företagskontot [1930] med 15 375 kr.

Om en bredbandsinstallation görs i en nybyggnad kan utgiften för installationen läggas till byggnadens anskaffningsvärde. När det gäller löpande bredbandskostnader, t ex månadsavgifter, kan kontot för datakommunikation [6230] användas.

Installation av bredband och telefoni i privat bostad

Utgifter för kabeldragning och installation av bredband, fiber och telefoni i en privatbostad räknas enligt Skatteverket som privata levnadskostnader. Utgifterna är därmed inte avdragsgilla oavsett om de är nödvändiga för näringsverksamheten eller inte. Observera dock att utgifterna normalt får läggas till anskaffningsutgiften för privatbostaden och tas upp vid kapitalvinstberäkningen vid försäljningen av bostaden.

Om näringsidkaren har haft utgifter för tillkommande kabeldragning och installation inne i bostaden kan dessa utgifter vara avdragsgilla om den tillkommande dragningen gäller en särskilt för näringsverksamheten inrättad del av bostaden.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar »