Bokföra franchising – praktiskt konteringsexempel

Har du blivit franchisetagare och funderar över bokföringen? Här tittar vi på hur du ska bokföra franchising.  

2020-05-03
Franchising

Franchising är ett system där en franchisegivare genom avtal knyter till sig franchisetagare. Franchisetagaren förbinder sig genom kontraktet att utåt, gentemot kunderna, uppträda på ett visst sätt när det gäller exempelvis butikens utseende och ­sortiment. Franchise­givaren upplåter sitt varumärke och till­handahåller ofta service i form av sortimentsval, utbildning, admini­strativa system mm.

Vid franchising betalar du oftast en fast inträdesavgift. Inträdes­avgiften bokförs på konto [1020] och skrivs av på det antal år som franchisekontraktet gäller, dock vanligtvis högst 5 år. Därefter bokförs löpande moms­belagda avgifter på ­konto [6055], Franchisekostnader.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
102060 000
192010 000


 289950 000