Bokföra milavdrag i enskild firma

Här tittar vi på hur du ska bokföra milavdrag i enskild firma.  

2022-12-27

Månadens körning med den privata bilen är 160 mil. Det skattemässiga avdraget blir då 2 960 kr (160 mil x 18,50 kr/mil). Detta kostnadsförs [5619] och näringsidkaren tar ut beloppet kontant från kassan [1910]. Observera att milavdraget för inkomsåret 2023 är höjt till 25 kr per mil.

Om du har enskild firma och drar av kostnader för körning med privat bil bör detta bokföras löpande. Du kan bokföra milavdraget på konto [5619], Övriga personbilskostnader.