Bokföra moms – konteringar och exempel

En lättfattlig och utförlig genomgång av hur du bokför momsen – med praktiska konteringsexempel. 

2023-11-10

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Inköp
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
4000
800
19301 000
2640200  

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

 Försäljning
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1910
4 000
30013 200


 2610800

En vara säljs kontant för 4 000 kr [1910]. Utgående moms [2610] ingår med 20%. Det blir 800 kr. Nettoförsäljningsbeloppet [3001] är alltså 3 200 kr. Även 25% på 3 200 kr blir 800 kr.

Försäljning med olika momssatser
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1510
2 713
3001440


3002
1 900


3003
33


2610
110


2620
228


2630
2

Ett hotell skickar en faktura [1510] på 2 713 kr. Den avser vin och starköl [3001] för 440 kr + 25% moms [2610], hotellrum [3002] för 1 900 kr + 12% moms [2620] och  dagstidningar [3003] för 33 kr + 6% moms [2630].

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Momsdeklarationen

När du stämmer av företagets momskonton inför moms­deklara­tionen ska konton för ingående moms [264x] och konton för utgående moms [261x]–[263x] tömmas. Saldot, differensen mellan dem, ska istället bokas på ett momsredovisningskonto i väntan på att ­momsen ska betalas.

Är ingående momsen högre än utgående momsen under perioden upp­kommer en momsfordran. Är det tvärtom, att utgående momsen är högre än ingående momsen, uppkommer en moms­skuld. I båda fallen används normalt konto [2650]. Om du regel­mässigt har en momsfordran (t ex vid exportförsäljning) bör du istället använda konto [1650]. Du använder även [1650] när du har en moms­fordran i bokslutet.

Avstämning av momsen
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2610
26 000
264018 500


2650
7 500

Under perioden har utgående momsen [2610] varit 26 000 kr och i­ngående momsen [2640] 18 500 kr. Mellanskillnaden är en moms­skuld [2650] på 7 500 kr som företaget måste betala.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2610
11 500
264021 500
265010 000
  

Så här ser det ut när ingående momsen [2641] är större än utgående momsen [2611]. Det innebär att en momsfordran uppstår, konto [2650]. Trots att konto 2650 är ett skuldkonto använder man ofta detta konto löpande ändå.

Bokföring av EU-moms

Handlar du med andra EU-länder gör momsreglerna att det krävs särskilda konton i redovisningen. Dels för att underlätta arbetet med momsdeklarationerna och dels för att få fram de uppgifter du behöver till den periodiska sammanställning som du ska lämna över din ­EU-försäljning (kvartalsrapporten).

Inköp av varor från EU-land
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
4515
70 000
244070 000
264517 500
2614
17 500

Du får en faktura [2440] på 7 700 EURO (70 000 SEK) från en säljare i Frankrike. Inköpet avser varor [4515]. Eftersom säljaren har skrivit ­köparens VAT-nummer på fakturan ska säljaren inte lägga på någon moms. Du räknar själv ut den beräknade
utgående momsen 25% på varu­inköpet från EU [2614], 17 500 kr. Har företaget rätt att lyfta momsen bokförs detta belopp sedan upp som ingående moms [2645].

 Importmoms
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
0999
100 000
0890100 000
264125 000
 261525 000

Företaget importerar kläder från Norge och beräknar beskattningsunder­laget för moms till 100 000 kr. I beloppet är tullvärde, tull och bikostnader som t ex emballage och transport inräknat. Du har fått en tullräkning och redovisar då import­moms [2615] med 25 000 kr. Motsvarande belopp redovisas som ingående moms [2641]. För att få momsdeklarationen att stämma kan beskattningsunderlaget krediteras t ex nollkontot [0890] som kopplas till ruta 50 i moms­deklarationen. Beloppet debiteras ett annat nollkonto, t ex [0999], som används som korrektivkonto.

Köp av tjänster från annat EU-land
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
6550
140 000
2440140 000
264535 000
 261435 000

Du har anlitat en belgisk konsult för att utreda vilka bidrag som finns att söka. Den belgiske konsulten skickar en faktura [2440] på 140 000 kr för utförda konsultarbeten [6550]. Han lägger inte på någon moms. Eftersom det är omvänd skattskyldighet redovisas den ­utgående momsen 35 000 kr på kontot [2614] och beloppet bokas också upp på kontot för ingående moms på förvärv från ­utlandet [2645] (eftersom företaget bedriver fullt momspliktig verksamhet). Tjänsteförvärvet
på konto [6550] redovisas som omsättning i Sverige i ruta 21 (Inköp av tjänster från annat EU-land i momsdeklarationen).

Försäljning av varor till länder utanför EU (export) 
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1510
42 000
310542 000

Du säljer varor för 42 000 kr till Kanada. Försäljningen bokas på kontot för ­export [3105] och fordran på det kanadensiska företaget på kontot för kund­fordringar [1510].

Försäljning av varor till EU-länder
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1510
24 000
310624 000

Du säljer varor [3106] för 24 000 kr till Danmark. Fakturan ­bokas på kontot för kundfordringar [1510]. Du skriver köparens VAT-nummer på fakturan samt en hänvisning varför omsättningen är momsfri. Du behöver då inte lägga på ­någon moms på fakturan.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.