Bokföra preliminärskatt – konteringsexempel

Här får du en genomgång av hur du bokför preliminärskatt – med praktiska konteringsexempel. 

2020-05-15

För de anställda som har sin huvudsakliga sysselsättning i ditt före­tag, ska du dra skatt efter preliminärskattetabell. Har däremot den anställde inte arbetat hos dig som huvudsaklig sysselsättning utan som sidoinkomst gäller en speciell regel. Du ska dra 30% skatt på sido­inkomster förutsatt att de är minst 1 000 kr under ett kalenderår. Vill den anställde att du ska dra skatt efter tabell kan du naturligtvis göra det istället.

Med programmet Björn Lundén Bokföring får du kunskapsstöd som hjälper dig att bokföra rätt. Prova gratis i 30 dagar!

Arbetsgivardeklaration

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
27106 300
163012 060
27305 760
  

 I samband med arbetsgivardeklaration görs en omföring till kontot Avräkning för skatter och avgifter [1630]. Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr.

Senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen måste du lämna arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter för anställda. Är den 12:e en lördag, söndag eller helgdag gäller näst­följande vardag som sista dag. Arbetsgivardeklaration i januari och augusti lämnas den 17:e.
Det är löneutbetalningsdagen som styr, inte den period som lönen avser. Så om en anställd får lön för februari den 1 mars, ska skatte­deklarationen vara Skatteverket tillhanda och ­skattebetal­ningen ­finnas på Skatteverkets konto senast den 12:e april.

Lön till födda 1937 och tidigare
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
701525 000
27108 750


 193016 250

En ålderspensionär född 1937 eller tidigare har fått lön [7015] med 25 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 8 750 kr får han sin lön insatt på ett bankkonto från företags­konto [1930] på 16 250 kr.

För löner till anställda som är födda 1937 och tidigare betalar företaget inga arbetsgivaravgifter.

Lön till pensionärer födda 1938-1954
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
701626 000
27109 100
75202 6542730
2 654


1930
16 900

Ingen text ifylld

En ålderspensionär född 1938 har fått lön [7016] med 26 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 9 100 kr får han sin lön, 16 900 kr, insatt på ett bank­konto från företags­kontot [1930]. Avgifterna på 10,21% (ålderspensionsavgift) på 2 654 kr kostnadsförs på kontot [7520] och ­bokas upp som en skuld [2730].

När det gäller anställda som fyllt 65 år (vid årets ingång) och omfattas av det nya ­pensionssystemet (födda 1938 och senare) ska man betala ålderpensions­avgift (10,21%).

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring  kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.