Bokföra presentkort – praktiska konteringsexempel

Här får du en genomgång av hur du bokför presentkort – med praktiska konteringsexempel. 

2022-06-15
Försäljning presentkort – obestämd vara eller tjänst
(flerfunktionsvoucher)
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1910 8 000 3001 4 000


26101 000


24213 000Dagens försäljning [3001] var 4 000 kr plus moms [2610] 1 000 kr. Presentkort [2421] har sålts för 3 000 kr (presentkort som inte avser någon bestämd vara eller tjänst utan är så kallade flerfunktionsvouchers). Totalt är dagskassan [1910] 8 000 kr.

När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund (och därmed som en skuld till kunden). Om presentkortet gäller för olika obestämda varor och tjänster räknas det som en ”flerfunktionsvoucher”, vilket innebär att någon moms inte ska redovisas vid försäljningen av presentkortet, utan först när presentkortet utnyttjas (och det blir känt vilka varor/tjänster som säljs). Observera att detta bara gäller om det är den som ställer ut presentkortet som tillhandahåller varorna/tjänsterna.

Försäljning av presentkort som avser en bestämd vara eller tjänst
(enfunktionsvoucher)

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1910 1 000 2421 800


2610 200


En kund köper ett presentkort för 1 000 kr. Presentkortet gäller en speciell vara och är därmed en så kallad enfunktionsvoucher. Därmed ska utgående moms [2610] redovisas direkt vid betalningen med 200 kr. Transaktionen ses som ett förskott från kund [2421] och där bokförs nettot 800 kr (som sedan bokas om till ett intäktskonto när presentkortet löses in).

1 januari 2019 infördes EU-anpassade regler om vouchers i momslagen. Dessa regler innebär att även om kunden kan lösa in ett presentkort mot olika varor eller tjänster så är det en enfunktionsvoucher om varorna och tjänsterna har samma momssats (om t ex en butik säjer presentkort som bara kan användas vid köp i butiken och allt som säljs i butiken är momspliktigt med 25% moms). Presentkortet är därmed en enfunktionsvoucher och 25% moms ska redovisas redan vid försäljningen. Man tar dock inte upp någon intäkt vid detta tillfälle utan bokför betalningen exklusive moms som ett förskott från kund.

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar »
Betalning görs med presentkort (enfunktionsvoucher)
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2421
800 30XX 800

En kund handlar för 1 000 kr och betalar med ett presentkort (enfunktionsvoucher). Transaktionen betraktas som en försäljning [30xx] för 800 kr. Presentkortsskulden [2421] minskar med 800 kr. Vid betalning med en enfunktionsvoucher är momsen redan redovisad. När vouchern sedan löses in redovisar man en intäkt i företaget. (Den intäkt som redovisas vid utnyttjandet av presentkortet ska inte tas upp som momspliktig omsättning. Det är därför praktiskt att lägga upp ett eget intäktskonto som inte tas med i momsdeklarationen.)

Oinlösta presentkort
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2421
8003690800Den sista i månaden ser butiksinnehavaren att det finns oinlösta presentkort till ett värde av 800 kr, vars giltighetstid upphört. Beloppet bokas bort från presentkortsskulden [2421] och krediteras en momsfri sidointäkt [3690].

Presentkorten bör numreras och ha ett sista giltighetsdatum. När detta datum har passerats, bokas skulden bort och beloppet bokförs som en momsfri sidointäkt. När det gäller enfunktionsvouchrar ska inte någon justering göras eftersom momsplikten redan inträffat. Momsskyldigheten för flerfunktionsvouchrar har ännu inte inträffat när sista dagen för inlösen har passerats. Även om innehavaren av kortet haft möjlighet att lösa in det ska någon moms ändå inte redovisas eftersom den situation som ligger till grund för momsskyldighetens inträde inte har inträffat. Beloppet bör inte bokföras som en försäljning, eftersom transaktionen inte ska påverka bruttovinsten.

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.