Bokföra skattekonto – konteringar och exempel

Här tittar vi på hur du ska bokföra transaktioner med skattekontot i enskild firma respektive aktiebolag. På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattebetalningslagen. 

2024-04-20
Enskild firma

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

  • preliminärskatt för anställda
  • arbetsgivaravgifter för anställda
  • särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
  • moms
  • fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Bokförs inte

En enskild firma är inte ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man använder företagets pengar för att betala t ex F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett eget uttag (konto 2012) som motbokas det konto som belastas (t ex konto 1930), se konteringen nedan. 

F-skatten

I den beräknade F-skatten ingår företagarens inkomstskatt och egen­avgifter tillsammans med särskild löneskatt på anställdas pensioner och fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastigheter. Före­tagarens inkomstskatt och egen­avgifter samt särskild löneskatt på det egna pensionssparandet är privata utgifter och ska inte bokföras som kostnad i företaget.
Företagets skatter (fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastighet mm) som omfattas av F-skatten beräknas och kostnadsförs i slutet av året på respektive kostnadskonto. Som motkonto använder du konto [2012], Avräkning skatter och avgifter. F-skatteinbetalningarna bokförs löpande direkt mot konto [2012].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2012
3 000
19303 000

F-skatten, 3 000 kr, betalas via företagskontot [1930]. Som motkonto används konto [2012], Avräkning skatter och avgifter.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Aktiebolag

I ett aktiebolag bör du bokföra alla transaktioner som sker på skattekontot hos Skatteverket på ett tillgångskonto i balansräkningen. På ditt kontoutdrag från Skatteverket kan du se vilka transaktioner som skett på skattekontot. Ett skattekontokontoutdrag hittar du enklast genom att logga in på Skatteverkets hemsida.

Olika konton 

I företaget behöver man i regel skilja mellan de olika skatte- och avgiftsbeloppen. Det görs enklast genom att bokföra dem på olika konton. Företaget ska därför ha separata skuld- eller avräkningskonton för arbetsgivar­avgifter, personalens källskatter, punktskatter och moms. I samband med att skattedeklarationen lämnas görs en omföring av beloppen på respektive konto till [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). När sedan betalningen bokförs bokar du den direkt mot konto 1630.

Här går vi igenom hur bokföringen av olika transaktioner i skatte­betalningssystemet går till.

Inbetalning på skattekontot i aktiebolag
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1630
19 806
193019 806

Företaget gör en inbetalning med 19 806 kr till skattekontot [1630] från ­företagets bankonto [1930].

Betalning av F-skatt i aktiebolag mm

F-skatt ska du se som en löpande skattefordran. F-skatten omfattar nämligen utöver inkomstskatten även andra skatter som fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Därför är det svårt att säga hur mycket av F-skatten som är det ena eller andra.Inkomstskatten för året beräknas och bokförs som en skatteskuld, vilken på kontot för skatte­skulder möts av betalda F-skatter.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2510
2 000
16302 000

 Här bokförs F-skatten som en fordran (eller snarare som en negativ skuld) [2510] när den betalas, dvs dras från skatte­kontot [1630].

En variant när du bokför F-skatten är att redovisa den som en debet­post på konto [2518], Betald F-skatt, alternativt direkt på konto [2510], Skatteskulder. Detta gör det enklare att räkna ut skatte­skulderna/skattefordringarna.

I samband med bokslutet räknar du ut den verkliga skatte­kostnaden och stämmer av kontona för skattekostnad och skattefordran eller skatte­skuld.

Ränta skattekontot

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter .

Intäktsränta

På ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott en kostnadsränta.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1630
20
831420

Företaget har haft ett överskott på skattekontot och får en skattefri ränta [8314] som ökar saldot på skattekontot [1630].

 Kostnadsränta
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
8423
50
163050

Företaget har haft ett underskott på skattekontot och får därmed betala en icke avdragsgill ränta [8423] som minskar saldot på skattekontot [1630].

Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen. Räntan på skattekontot styrs av basräntan, och intäktsräntan är 45% av basräntan. Basräntan får dock lägst vara 1,25%. Nu införs ett särskilt golv för intäktsräntan, som innebär att om basräntan är 1,25% så ska intäktsräntan på skattekontot vara 0%.

Kurstips!

På våra bokföringskurser lär du dig mer om hur du bokför olika typer av affärstransaktioner. Du hittar både grundläggande kurser och fördjupningskurser, online eller i kurslokal.