Bokföra uttag av varor och andra tillgångar

Här tittar vi på hur du ska bokföra egna uttag av varor och andra tillgångar. Vi bjuder på praktiska exempel och förklaringar som du enkelt kan följa. 

2023-05-02
Uttag av varor och andra tillgångar

Tar du ut varor eller andra tillgångar som ska beskattas ska du bokföra värdet av uttaget som inkomst i företaget. Det gäller t ex om du tar ut varor ur ditt företag för privat bruk. Företagarens uttag av varor, inventarier eller andra tillgångar ur företaget ska redovisas på samma sätt och till samma belopp som vid en försäljning, dvs uttaget anses ha gjorts till marknadsvärdet inklusive moms.

Tar du ut en tillgång som företaget har lyft moms på vid inköpet ska du redovisa uttagsmoms. Uttagsmomsen beräknas på tillgångens inköpsvärde (alternativt självkostnaden). Den inkomst som företaget ska ta upp som intäkt motsvaras då av marknadspriset inklusive moms minskat med uttagsmomsen.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
201112 000
34017 000


 34043 250


2612
1 750

 Jonas driver en vitvarubutik och tar ut en frysbox för privat bruk. Frys­boxens marknadsvärde är 12 000 kr [2011] inklusive moms. Uttagsmoms [2612] ­redovisas på frysens inköpsvärde som är 7 000 kr (exklusive moms). Uttagsmomsen blir då 1 750 kr (0,25 x 7 000 kr). Som momspliktig intäkt [3401] tar han upp 7 000 kr och som momsfri intäkt [3404] tar han upp mellanskillnaden på 3 250 kr (12 000 – 7 000 – 1 750).

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Eget uttag av inventarier

Tar du ut ett inventarium ur verksamheten ska uttaget redovisas till marknadsvärdet inklusive moms. När du tar ut ett inventarium ur företaget ska du boka bort inven­tariets anskaffningsvärde och återföra de ackumulerade avskrivningarna. Om marknadsvärdet (inklusive moms) är högre än inventariets bokförda värde (anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar) uppstår en vinst som bokförs på konto [3970]. Är det redovisade värdet högre än marknadsvärdet (inklusive moms) uppstår en förlust som bokförs på konto [7970].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2011200 000
1220250 000
1229100 000
 397010 000


2612
40 000


En företagare för enskild firma har tagit ut ett inventarium med ett marknadsvärde på 200 000 kr inklusive moms [2011]. Eftersom företaget lyfte momsen vid inköpet ska han redovisa uttagsmoms på inventariets ­inköp­s­värde, eller marknadsvärdet om det är lägre, vilket det är i detta fall. Han ska därmed redovisa uttagsmoms på 200 000 kr. Uttagsmomsen blir därmed 40 000 kr (0,2 x 200 000).

Inventariet har ett anskaffningsvärde på 250 000 kr som bokas bort från ­kontot [1220], inventarier. Ackumulerade avskrivningar har gjorts med 100 000 kr. ­Dessa bokas bort från [1229]. Inventariets bokförda värde är alltså 150 000 kr (250 000 – 100 000). Skillnaden mellan inventariets marknadsvärde (inklusive moms) och inventariets bokförda värde är 10 000 kr (200 000 – 40 000 – 150 000) och bokförs som en vinst på konto [3970].


DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2011100 000
1220250 000
1229100 000
2612
20 000
7970
70 000En företagare har tagit ut ett inventarium med ett marknadsvärde på 100 000 kr inklusive moms [2011]. Eftersom företaget lyfte momsen vid inköpet ska han redovisa uttagsmoms på inventariets ­inköp­s­värde, eller marknadsvärdet om det är lägre, vilket det är i detta fall. Han ska därmed redovisa uttagsmoms på 100 000 kr. Uttagsmomsen blir därmed 20 000 kr (0,2 x 100 000).

Inventariet har ett anskaffningsvärde på 250 000 kr som bokas bort från ­kontot [1220], Inventarier. Ackumulerade avskrivningar har gjorts med 100 000 kr. ­Dessa bokas bort från [1229]. Inventariets bokförda värde är alltså 150 000 kr (250 000 – 100 000). Eftersom inventariets bokförda värde är högre än marknadsvärdet uppstår en förlust på 70 000 kr (100 000 – 20 000 – 150 000) som bokförs på konto [7970].

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.