Nyhetsbrev version 2024.2.100

BL Administration 2024.2.100 är här!

Nu finns BL Administration version 2024.2.100 för nedladdning. Ladda ner och installera versionen under Hjälp – Hämta ny version eller via Mina sidor på vår hemsida.

För att se versionshistorik för programversioner släppta under 2024 – klicka här.

2024-02-19

Versionen innehåller anpassningar till månadsrapportering till Fora, vilket innebär att versionen är särskilt viktigt för dig som kör lön och har arbetare vars löner ska rapporteras till Fora.

Fora månadsrapportering

Från och med 2024 inför Fora månadsrapportering av arbetare. I samband med detta kommer också nya uppmärkningskoder för de anställda att gälla.

Fördelarna med månadsrapportering är att företagets arbetare får större möjlighet till avkastning på sina pensionspengar då de överförs till pensionsbolaget varje månad. För dig som arbetsgivare innebär det månadsfakturor med den verkliga kostnaden i stället för en preliminär kostnad som sedan korrigeras.

Från och med denna version kan du göra både uppmärkning och rapportering månadsvis för dina arbetare inifrån löneprogrammet, både i BL Lön och i BL Lön Plus.

Sammanfattad arbetsgång
  • Se först till att du har installerat version 2024.2.100 av BL Administration.
  • Du behöver ange personnummer på en person som är registrerad som administratör hos Fora i företagsuppgifterna för lön (Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Grunduppgifter).
  • Du hittar en helt ny ingång till Fora månadsrapportering under Aktivitet – Lönestatistik och rapportering – Fora månadsrapportering.
  • Gör uppmärkning av dina anställda på fliken Uppmärkning.
  • Skapa en fil med månadens löner på fliken Rapportering.
  • Ladda upp filen i Foras e-tjänst. För att bekräfta inlämningen behöver filen godkännas av någon som är administratör hos Fora.
Uppmärkning

I samband med övergången till månadsrapportering gäller nya uppmärkningskoder (FOK-koder) för dina arbetare. Till uppmärkningsfliken i Fora-vyn hämtar vi in företagets tillgängliga uppmärkningskoder hos Fora automatiskt under förutsättning att företaget har ett korrekt angivet organisationsnummer (Arkiv – Företagsuppgifter – Generella) samt korrekt personnummer för en administratör inlagt (Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Grunduppgifter).

Ett företag kan ha en eller flera FOK-koder, hur det ser ut för just ditt företag beror på vilket/vilka kollektivavtal ni är anslutna mot. För att kunna göra uppmärkning krävs att de anställda har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. Vid samordningsnummer krävs också att det finns en fullständig adress, inklusive land som är ett nytt fält, på anställdakortet.

Du kan välja om du vill markera alla anställda på en gång och välja FOK-kod, eller om du vill göra uppmärkning på enstaka anställda.

Rapportering

Rapporteringen sker i normalfallet senast den sista månaden efter utbetalningen har gjorts. Tidsperioden för att rapportera löner utbetalda i januari är dock förlängd med en månad, vilket innebär:

Löner utbetalda iRapporteras senast
Januari 202431 mars 2024
Februari 202431 mars 2024
Mars 202430 april 2024
April 202431 maj 2024
osv.osv.


I rapporteringsvyn tar du fram den fil som du ska lämna in i Foras e-tjänst varje månad. Genom att välja period får du fram de löner som ska rapporteras för perioden.


Du kan klicka in dig på en anställd för att se ytterligare uppgifter kring denne. Underlagen till lönesummorna hittar du exempelvis i Kontroll lön, eller i lönehistoriken under Utskriftsmenyn.

Visning

Fora månadsrapportering – Visning

Läs mer
Mer information kring månadsrapportering finns hos Fora »
I manualen beskrivs funktionerna samt vad man ska tänka på i vårt program mer utförligt »