Versionshistorik 2024

Här listar vi all versionshistorik för programversioner som har kommit under 2024. Du kan se vilka nya funktioner och åtgärder som tillkommit i respektive version.

För att se versionshistorik för programversioner släppta under 2023 – klicka här.

2023-12-21

Version 2024.2.100

Släppt 2024-02-19

Fakturering

  • Problem att ta ut en retroaktiv ROT/RUT-fil för 2024.


Version 2024.1.101

Släppt 2024-01-18

Allmänt

  • Borttag av äldre filer som inte behövs när alla företag finns i molnet.

Lön

  • Korrigering av 26/12 som inte blivit satt som röd dag.
  • Justeringar/förtydliganden i meddelande vid nytt löneår samt i kontrolluppgiftsrutinen.

Tidredovisning

  • Felmeddelande vid ingång i tiddebiteringen.


Version 2024.1.100

Släppt 2024-01-02

Bokföring

  • Det är möjligt att komma åt inställningarna för företagsform under Arkiv – Företagsuppgifter -Bokföring – knappen Mer – Inställningar företagsform mm.

Lön/Lön Plus

  • Arbetsgivaravgifter konterades upp felaktigt i bokföringen i vissa fall trots att antal och belopp var 0.
  • Vid intermittent schema ska det göras arbetsdagsavdrag även vid frånvaro längre än 5 dagar. Detta har hanterats olika i programmet beroende på när schemat skapades. Om man hade ett äldre schema blev det arbetsdagsavdrag, medan om man hade ett nyare schema blev det kalenderdagsavdrag. Vi har nu rättat upp detta så att det alltid görs arbetsdagsavdrag vid intermittent schema om man är tjänstledig eller föräldraledig mer än 5 dagar. I samband med detta rättar vi också upp formeln i standardlöneavtalen för månadslön så att det motsvarar arbetsdagsavdrag. Om ni använder egna/kopierade löneavtal behöver ni själva kontrollera så att Föräldraledig mer än 5 dagar intermittent har samma formel som Föräldraledig 1-5 dagar intermittent och motsvarande för tjänstledighet.