Projektredovisning

Projektredovisning är en form av internredovisning som syftar till att underlätta den ekonomiska styrningen i ett företag. Projekt är, till skillnad från kostnadsställen och kostnadsbärare, inte bundna till ett visst räkenskapsår. Det finns ingen tidsgräns för ett projekt utan det kan pågå hur lång eller kort tid som helst.  

2023-08-05

Ett exempel på användning av projektredovisning är byggföretag, där varje bygge är ett projekt. Konsultföretag kan också använda sig av projektredovisning, ett klientuppdrag kan vara ett projekt. Eftersom ett projekt inte är kopplat till ett räkenskapsår kan du inte lägga upp jämförelsesiffror för föregående räkenskapsår för projektet. Du kan inte heller lägga upp någon ingående balans på ett nystartat projekt.

Att arbeta med projektredovisning i våra program

I vårt program Björn Lundén Bokföring finns bland mycket annat funktioner för att skapa projekt. Du kan hantera internredovisningen och få ut resultatrapporter för kostnadsbärare och projekt utan att behöva öka antalet konton.

Genomtänkta kontospärrar underlättar   

Kontospärrar är en bra hjälp vid verifikationsregistreringen. Dels blir registreringen snabbare genom att kolumner där ingenting ska registreras hoppas över. Dels glömmer du inte att registrera t ex projekt på de konton som ska ha det. Funktionen kontospärrar kan du använda för kostnadsställen, kostnadsbärare, projekt och transaktionstexter. Bokföringsprogrammet styr då vilka kolumner i verifikationsregistreringen du kan, inte kan respektive måste registrera något i. Du kan lägga in ett valfritt antal spärrar för
de konton som du själv väljer.

Om du lägger upp kontospärrar på ett genomtänkt sätt minskar du risken att göra fel eller glömma vissa registreringar vid verifikationsinmatningen. Det kan vara särskilt användbart när flera personer gör registreringar på samma företag.

Att arbeta med budget för ett projekt 

Budget för projekt skiljer sig från andra budgetinläggningar genom att man här endast lägger in en totalbudget per konto utan att ange en fördelning över årets månader. Det beror på att projektets livslängd inte är begränsad till ett räkenskapsår. I övrigt så liknar registreringen den för huvudkonton.