Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden 

Faktureringsmetoden och bokslutsmetoden är de två metoder som finns för företagets momsredovisning. Här tittar vi på hur metoderna fungerar och vilka företag som får använda respektive metod.

2023-02-04
Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden

Samtidigt som du bokför utgifterna eller inkomsterna ska du även bokföra momsen. Då uppstår frågan när utgifterna eller inkomsterna ska bokföras.

Vid kontant försäljning, dvs när betalningen och affärshändelsen inträffar samtidigt, är det enkelt att avgöra när transaktionen ska bokföras. Det blir litet mer problematiskt vid försäljning mot faktura.

För bokföringen av fakturor finns två metoder:

  • faktureringsmetoden
  • bokslutsmetoden (kontantmetoden)

Huvudmetoden för momsredovisning är faktureringsmetoden, som får användas av alla företag, stora som små.

För bokslutsmetoden gäller att den får användas av mindre företag (= som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor).

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att du bokför fakturorna när du skickar dem och leverantörsfakturorna när du tar emot dem. Du redovisar samtidigt momsen. Även en faktura som enligt god redovisningssed borde ha bokförts en viss period ska momsredovisas i den period den egentligen hör till.

Om du noterar fakturorna i en förteckning som förs löpande ska den innehålla uppgifter om

  • fakturadatum
  • fakturanummer
  • fakturabelopp med momsen särskilt angiven
  • vilken typ av transaktion det handlar om, t ex ett materialinköp eller en datorförsäljning.
Bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden för momsredovisning ska inte förväxlas med kontantmetoden för redovisningen. Metoderna bygger dock på samma princip – att betalningstidpunkten löpande under året styr både vid vilken tidpunkt momsen ska redovisas och när en affärs­hänelse ska bokföras. Om du använder kontantmetoden för redovisningen är det därför praktiskt om du redovisar moms enligt bokslutsmetoden.

Bokslutsmetoden innebär alltså att du löpande under året redovisar momsen  i den period som betalningen, av t ex en faktura, görs. Momsredovisningen senareläggs ­därför i jämförelse med faktureringsmetoden. En positiv sak med det är att du hinner få betalt för dina ­fakturor innan du ska redovisa momsen som hör till den aktuella försäljningen.

Observera att det bara är löpande under året som du redovisar momsen i den period som fakturorna betalas. I bokslutet som du upprättar vid räkenskapsårets slut, ska du även ta med obetalda fakturor i momsredovisningen. 

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen. Automatiserad momsredovisning. Prova gratis i 30 dagar »
Redovisningsperioder för moms

Du som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kr kan välja att redovisa momsen en gång per år. Redovisningsperioden är då lika med räkenskapsåret. Om du hellre vill kan du begära att få redovisa moms varje eller var tredje månad. Du redovisar momsens i en momsdeklaration. 

Om ditt beskattningsunderlag för moms överstiger 1 miljon kr (men inte 40 miljoner kr) redovisar du moms var tredje månad. Du har dock möjlighet att begära att få månadsredovisa momsen om du föredrar det.

Redovisningsperioderna för dig som redovisar moms var tredje månad är:

Momsdeklarationsdatum  Moms för perioden
 12 maj  januari–mars
 17 augusti  april–juni
 12 november  juli–september
 12 februari  oktober–december

När du jobbar i ett bokföringsprogram får du automatiskt fram ett underlag för momsdeklarationen.

Lästips!

I vår bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel ser du exakt hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i företaget.