Momsredovisning 

Har du ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kr får du redovisa moms en gång per år. Redovisningsperioden är då densamma som räkenskapsåret. Du kan dock begära att få redovisa moms var tredje eller varje månad. Momsredovisningen görs i en momsdeklaration. 

2023-09-15

Är ditt beskattningsunderlag för moms större än 1 miljon kr (men inte över 40 milj kr) ska momsen redovisas var tredje månad i momsdek­larationen. Du kan dock begära att få redovisa moms varje månad.

Redovisningsperioder

Redovisningsperioderna för dig som redovisar moms var tredje månad är:

Momsdeklarationsdatum  Moms för perioden
 12 maj  januari–mars
 17 augusti  april–juni
 12 november  juli–september
 12 februari  oktober–december
Faktureringsmetoden och bokslutsmetoden

Du ska bokföra momsen samtidigt som du bokför utgifterna eller inkomsterna. Frågan blir då när utgifterna eller inkomsterna ska bokföras.

För kontanta köp och försäljningar, dvs när affärshändelsen och betalningen inträffar samtidigt, är det inga problem. Vid försäljning och köp mot faktura är det lite mer problematiskt. Det finns två metoder för bokföringen av fakturor:

  • bokslutsmetoden (kontantmetoden)
  • faktureringsmetoden.

Bokslutsmetoden får användas av företag som inte ska göra årsredovisning och har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för momsredovisning och får användas av alla företag, oavsett storlek.

I Björn Lundén Bokföring finns en smart momsguide som ser till att momsdeklarationen blir korrekt. Prova gratis i 30 dagar »

Bokslutsmetoden

Du ska inte förväxla bokslutsmetoden för momsredovisning med kontantmetoden i redovisningen. De båda metoderna bygger dock på samma principer, dvs betalningstidpunkten styr löpande under året både när momsen ska redovisas och när en affärs­transaktion ska bokföras. Därför är det praktiskt att använda kontantmetoden för redovisningen om du redovisar moms enligt bokslutsmetoden.

Använder du bokslutsmetoden redovisas momsen alltså löpande under året i den period som betalningen av t ex en faktura sker. Momsredovisningen skjuts ­därför fram i jämförelse med faktureringsmetoden. En fördel är att du hinner få betalt för dina kund­fakturor innan du ska redovisa in momsen som hör till försäljningen.

Det är dock bara löpande under året som du redovisar momsen i den period som fakturorna betalas. Vid räkenskapsårets slut, dvs vid bokslutet, ska du även ta med obetalda fakturor i momsredovisningen.

Faktureringsmetoden

Alla företag som vill får använda sig av faktureringsmetoden i sin momsredovisning även om företagets omsättning är låg.

Faktureringsmetoden innebär att man bokför fakturorna när de skickas och leverantörsfakturorna när man får dem. Samtidigt redovisas också momsen. Även sådana fakturor som enligt god redovisningssed borde ha bokförts en viss period ska momsredovisas i den period de egentligen hör till.

Om du noterar fakturorna i en förteckning som förs löpande ska den innehålla uppgifter om

  • fakturadatum
  • fakturanummer
  • fakturabelopp med momsen särskilt noterad
  • vilken typ av transaktion det är, t ex materialinköp eller bokförsäljning.
Momsredovisning i bokföringsprogram

Använder du ett redovisningsprogram skapar programmet automatiskt ett underlag för momsredovisningen i skattedeklarationen.