Skatteavdrag på engångsbelopp

Vid beräkning av skatteavdrag på engångsbelopp som betalas ut till en arbetstagare vid sidan av personens vanliga lön ska nedanstående tabeller användas. 

2023-01-05

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

Skatteavdrag på engångsbelopp 2024

Utbetalningar under 2024

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
024 2370%
24 23880 90010%
80 901185 70021%
185 701463 00028%
463 001598 50034%
598 501775 90054%
775 901 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
063 7000%
63 701185 70023%
185 701463 00029%
463 001615 50034%
615 501775 90054%
775 901
59%

SKVFS 2023:21

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar »
Utbetalningar under 2023

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
022 2070%
22 20867 40010%
67 401170 10022%
170 101424 20030%
424 201598 50034%
598 501710 85054%
710 851 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
058 3000%
58 301103 20026%
103 201170 10020%
170 101424 20030%
424 201602 70034%
602 701874 10056%
874 101 58%

SKVFS 2022:21

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar »

Utbetalningar under 2022

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 4300%
20 43164 40010%
64 401156 50021%
156 501390 30030%
390 301540 70034%
540 701654 00054%
654 001 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
053 7000%
53 701117 50026%
117 501156 50022%
156 501390 30030%
390 301554 40034%
554 401654 00054%
654 001 56%

SKVFS 2021:25

Utbetalningar under 2021

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 1340%
20 13563 40010%
63 401154 80023%
154 801386 40030%
386 401523 20034%
523 201644 50054%
644 501 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
052 8000%
52 801110 50026%
110 501152 80023%
152 801375 10032%
375 101536 90034%
536 901644 50054%
644 501 59%

SKVFS 2020:13

Utbetalningar under 2020

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 0070%
20 00863 60010%
63 601152 40023%
152 401379 20030%
379 201523 20034%
523 201640 80054%
640 801 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 0070%
20 008210 50010%
210 501339 80027%
339 801395 50033%
395 501523 20036%
523 201573 60051%
573 601 59%

SKVFS 2019:15

Utbetalningar under 2019

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
019 6690%
19 67063 20010%
63 201150 60023%
150 601375 80030%
375 801504 40033%
504 401629 60053%
629 601703 00056%
703 0011 630 70061%
1 630 701 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
051 7000%
51 701149 20025%
149 201246 90030%
246 901547 50033%
547 501733 30053%
733 301 58%

SKVFS 2018:23

Utbetalningar under 2018

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
019 2460%
19 24761 60010%
61 601133 70023%
133 701367 60030%
367 601468 70033%
468 701616 00053%
616 001675 70056%
675 7011 514 40061%
1 514 401 58%