Resor till och från arbetet 

Avdrag för resor till och från arbetet får bara göras för den del av beloppet som överstiger 11 000 kr beskattningsåren 2023 och 2024. Normalt medges avdrag för resor med det billigaste allmänna kommunikationsmedel kortaste vägen mellan bostaden och arbetsplatsen. Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen ska vara minst 2 km för att man ska få avdrag.

2024-03-18
Resor med egen bil

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståren 2023 och 2024  är 25 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Resor med förmånsbil

Du som beskattas för bilförmån får inkomståret 2023 och 2024 dra av 9,50 kr/mil för elbilar och 12 kr/mil för övriga bilar.

Arbetsplats i arbetsgivardeklaration/kontrolluppgift 

Från och med januari 2023 ska arbetsplatsens adress (den anställdes tjänsteställe) anges i arbetsgivardeklarationen eller i förekommande fall i kontrolluppgiften. Detta för att underlätta Skatteverkets kontroll.

Villkor för avdrag för resor med bil

För att få avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen måste avståndet vara minst 5 km. Du måste regelmässigt göra en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för resorna till och från arbetet jämfört med allmänna kommunikationer.

Om det saknas kollektivtrafik får du göra avdrag för resor till och från arbetet om avståndet är minst 2 km.

Den som använder bil i tjänsten under minst 60 dagar per år får göra avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats under de dagar som bilen används i tjänsten.

Används bilen i tjänsten under minst 160 dagar per år medges avdrag under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I båda fallen krävs en minsta körsträcka i tjänsten på 300 mil.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Avdrag för arbetsresor och flera arbetsgivare

Beräkningen av tidsvinsten ska som huvudregel göras dag för dag, men om en person har två eller flera arbetsgivare under året får en separat tidsvinstberäkning göras för varje arbetsgivare för sig. En bedömning av om tidsvinsten regelmässigt uppgår till mer än två timmar ska då göras hos respektive arbetsgivare. Detta kan som exempel innebära att en person får avdrag för bilresor för arbete hos en arbetsgivare men inte hos en annan.

Tvåhjulingar

Följande schablonavdrag gäller för tvåhjulingar:

 Inkomstår 2023Inkomstår 2024
Motorcykel/mopedbil12,50 kr/mil12,50 kr/mil
Moped6 kr/mil6 kr/mil
Cykel350 kr350 kr
Handikapp, sjukdom eller ­ålder

Om du kan visa att du måste ­använda bilen på grund av hög ­ålder, sjukdom eller handikapp får du dra av dina verkliga kostnader ­istället för schablonbeloppet per mil, om detta skulle bli mer förmånligt, dock med högst det dubbla schablonbeloppet. I sådana fall gäller inte heller reglerna om tidsvinst och minsta avstånd.

Du måste reducera kostnad­erna med eventuella bidrag du har fått, exempelvis bilstöd till handi­kappade.

Även i detta fall får man bara avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr för 2023 och 2024.