Dubbel bokföring, debet och kredit

Newsroom - Om dubbel bokföring, debet & kredit - Björn Lundén - ctl00_cph1_approvedImg

Dubbel bokföring är det vanligaste systemet för bokföring i hela västvärlden. Systemet har sina rötter i 1400-talets Italien och innebär att man bokför en affärshändelse i både debet och kredit (med lika stort belopp).

Debet och kredit

Att fördela affärshändelser på olika konton kallas kontering. Ett konto har två sidor. De kallas debet och kredit (uttalas krédit). Debet­sidan är den vänstra och kreditsidan är den högra sidan. När något bokförs på debetsidan av ett konto kallas det att debitera kontot. Bokförs en transaktion på kreditsidan kallas det att kreditera kontot.

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
5010 20 000 1920 20 000

En lokalhyra [konto 5010] har betalats från plusgirot [1920] med 10 000 kr.

För varje affärshändelse som bokförs ska debetsidan och kreditsidan på de konton transaktionen berör balansera, dvs bli lika stora. Tas 1 000 kr ut från plusgirot (kontot plusgirot krediteras), måste pengarna ha använts till något som ska bokföras på debetsidan med sammanlagt 1 000 kr.

! I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.

Ökar eller minskar

Kortfattat kan man ställa upp följande regel:

  • En tillgång (1XXX) ökar i debet och minskar i kredit.
  • En skuld (2XXX) minskar i debet och ökar i kredit.
  • En intäkt (3XXX) minskar i debet och ökar i kredit.
  • En kostnad (4XXX-7XXX) ökar i debet och minskar i kredit.
I ovanstående exempel om lokalhyra ser vi hur regeln fungerar. Kontot för lokalhyra börjar på 5XXX och är alltså en kostnad. En kostnad ökar i debet. Konteringen har gjorts korrekt – 5010 (lokalhyra) har debiterats när vi betalat hyran. Hyran betalades från plusgirot (1920) som är en tillgång som då minskar. Konteringen har gjorts i kredit och enligt ovanstående regel är det korrekt.
Tillgångar och skulder

Ökar en tillgång, t ex genom en insättning på plusgirot eller genom ett inventarieköp, debiteras ett tillgångskonto. Minskar tillgången så krediteras kontot. Tillgångarna ökar i debet och minskar i kredit.

Om en skuld ökar, t ex genom ett banklån, krediteras ett skuld­konto. Minskar skulden så debiteras samma konto. Skulderna ökar i kredit och minskar i debet.

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1930 20 000 2350 20 000

Ett nystartat företag tar ett banklån [2350] på 20 000 kr och sätter in pengarna på företagskontot [1930]. Tillgångskontot företagskonto [1930] ökar från 0 kr till 20 000 kr när det debiteras. Samtidigt ökar skuldkontot banklån [2350] från 0 kr till 20 000 kr när det krediteras.

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
2350 1 000 1930 1 000

Företaget gör en amortering på 1 000 kr. Pengarna tas från företags­kontot [1930]. Företagskontot krediteras och tillgångarna minskar med 1 000 kr. Skuldkontot banklån [2350] debiteras och skulden minskar med 1 000 kr.

Bokföringsprogram

Även bokföringsprogram arbetar med dubbel bokföring. Programmet hjälper dig till viss del att kontera och varnar om konteringen inte går jämnt ut, men du måste ändå känna till om det aktuella kontot ska debiteras eller krediteras.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »