resultatbudget-mall.png

Resultatbudget

– lättanvänd mall för resultatbudget

Den här mallen med inlagda beräkningsfunktioner underlättar betydligt när du ska göra en resultatbudget. Mallen utgår från BAS-kontoplanen, vilket gör det enkelt att hämta uppgifter, lägga in jämförelsetal mm från företagets bokföring.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  En resultatbudget är en sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period. Resultatbudgeten ska visa en viss periods beräknade resultat på olika nivåer.

  Här kan du ladda hem en mall i excelformat med beräkningsfunktioner, som underlättar budgetarbetet. Mallen utgår från BAS-kontoplanen, vilket gör det enkelt att hämta uppgifter, lägga in jämförelsetal mm från företagets bokföring.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som närmare beskriver posterna i resultatbudgeten.

  Litet mer om resultatbudget

  På några punkter skiljer sig resultatbudgeten åt mellan olika företagsformer.

  Ägarlönerna behandlas olika. I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening betraktas även ägarnas löner som kostnader, och likaså arbetsgivaravgifterna. I enskild firma och handelsbolag ska vinsten täcka även ägarnas ersättning och egenavgifter. Skatterna behandlas olika.

  Aktiebolag och ekonomiska föreningar är skattesubjekt, dvs företaget betalar skatt på sin vinst. I enskild firma och handelsbolag betalar ägarna skatt och egenavgifter på sin del av vinsten. Där budgeterar du alltså inte några kostnader för inkomstskatt i företaget.

  Det är oftast mycket lättare att budgetera kostnaderna än intäkterna i resultatbudgeten. Kostnaderna blir för det mesta rena matematiken, medan intäkterna innehåller ett stort mått av rena gissningar, beroende på hur marknaden ser ut.

  För att budgetera försäljningen måste du titta på

  • vilket pris produkterna ska ha och hur mycket företaget beräknar att sälja av olika varor och tjänster
  • företagets sortiment
  • företagets marknad
  • konkurrensen och utvecklingen i branschen
  • vilka marknadsföringsinsatser företaget planerar under året.

  Det finns två olika metoder att med ledning av tidigare års resultat gissa hur utvecklingen ska bli: • Trendmetoden: Här utgår du från att den utveckling företaget har haft kommer att fortsätta. • Analogimetoden: Om företaget går in på en ny marknad kan du utgå från hur produkterna har sålts på andra liknande marknader. Om du lanserar nya produkter kan du utgå från hur andra liknande produkter har sålts. 

  När du gör resultatbudgeten bör du ta ställning till varje månads belopp för sig. Det gäller framför allt för intäkterna och de kostnader som är direkt knutna till intäkterna, exempelvis varukostnader. I ett företag med säsongvariationer är det extra viktigt att du gör resultatbudgeten månad för månad och inte enbart år för år.

  Att bara ta årets totala intäkter och kostnader och dela med 12(eller 11 om du räknar bort semestermånaden) ger i de flesta fall en felaktig bild. Lägg därför viss energi på att hitta en fördelning som bättre överensstämmer med verkligheten.

  Utgå gärna från BAS-kontoplanens resultatkonton Det är viktigt att du inte missar någon intäkts- eller kostnadspost. Du kan använda BAS-kontoplanen som checklista.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »