Bokföring onlinekurs

Bokföring I – onlinekurs

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.Just nu får du 30 % rabatt på alla våra onlinekurser! Gälller t o m 31 oktober 2020.

Bokslut och årsredovisning 1, onlinekurs

Bokslut & årsredovisning I – onlinekurs

En grundläggande bokslutskurs online för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer hela vägen i bokslutsarbetet. Kursen bygger på K2-reglerna (BFNAR 2016:10).Just nu får du 30 % rabatt på alla våra onlinekurser! Gälller t o m 31 oktober 2020.

Lön I, onlinekurs

Lön I – onlinekurs

I denna onlinekurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags eller en förenings löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet.Just nu får du 30 % rabatt på alla våra onlinekurser! Gälller t o m 31 oktober 2020.

Kommande kurser

Onlinekurs

Aktieägartillskott

– skatt och redovisning 

Online

1 TIMME 
990:-

Onlinekurs

Anställdas rätt till ledighet 

– ledighetsreglerna, löneavdrag, mm

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Arbetstid enligt lag 

– reglerna enligt arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv

Online

1 TIMME 
990:-

Onlinekurs

Arbetstid i avtal 

– med utgångspunkt i det vanligaste tjänstemannaavtalet

Online

1 TIMME 
990:-

Onlinekurs

Beskattning av fastigheter

– en onlinekurs från Rätt Skatt

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Beskattning av värdepapper

– en utförlig genomgång 

Online

1 TIMME 
990:-

Onlinekurs

Bokföring I

– grundläggande bokföringskurs online

Online

10 TIMMAR 
2 890:-

Onlinekurs

Bokföring II 

– fördjupningskurs online

Online

3 TIMMAR 
2 890:-

Onlinekurs

Bokslut & årsredovisning I 

– onlinekurs för dig som vill lära dig göra bokslut

Online

10 TIMMAR
2 890:-

Onlinekurs

Bokslut & årsredovisning II 

– fördjupningskurs online

Online

6,5 TIMMAR 
2 890:-

Onlinekurs

Bostadsrättsföreningar 

– onlinekurs med Björn Lundén

Online

3,5 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Bouppteckning och arvskifte

– onlinekurs med Björn Lundén 

Online

5 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Byte från enskild firma till aktiebolag

– genomgång från start till mål

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Deklaration i aktiebolag 

– blankettorienterad onlinekurs 

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Deklaration i enskild firma 

– blankettorienterad onlinekurs 

Online

2,5 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Deklarera på K10 

– praktiskt inriktad onlinekurs

Online

3 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Diskriminering och trakasserier

– en onlinekurs från Rätt Arbetsrätt

Online

3 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Enskild firma eller aktiebolag

– vilken form är bäst för dig?

Online

3 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Fastighets- och byggmoms

– minimera risken för kostsamma fel 

Online

4 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Fissioner

– utnyttja de fördelaktiga reglerna om delning av aktiebolag

Online

1 TIMME 
990:-

Onlinekurs

Från redovisningskonsult till rådgivare

– en motiverande grundkurs

Online

4,5 TIMMAR 
2 490:-

Onlinekurs

Fåmansföretag

– skatteregler och skatteplanering

Online

2,5 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Förenklat årsbokslut i enskild firma (K1)

– grundläggande onlinekurs  

Online

2,5 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Förmåner

– skattefria och lågbeskattade personalförmåner

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Föräldraledighet 

– rättigheter och skyldigheter 

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

GDPR för bostadsrättsföreningar

– grundkurs online

Online

7 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

GDPR för dataskyddsombud

– grundläggande onlinekurs

Online

3 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

GDPR för ideell sektor

– grundkurs online

Online

8 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

GDPR för små och medelstora företag

– grundkurs online

Online

8 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

GDPR och processkartläggning

– grundkurs online 

Online

3 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Generationsskifte och ägarskifte i företag

– skatten, juridiken och rättvisan 

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Importmomsen i praktiken

–en utförlig genomgång 

Online

0,5 TIMMAR
990:-

Onlinekurs

Incitamentsprogram

– en onlinekurs från Rätt Skatt

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Interna aktieöverlåtelser

– utnyttja de förmånliga skattereglerna 

Online

1 TIMME 
1 290:-

Onlinekurs

K2 i praktiken

– onlinekurs med Sven-Inge Danielsson 

Online

 4 TIMMAR
2 890:-

Onlinekurs

Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag

– lär dig reglerna och olika sätt att minska skatten!

Online

1 TIMME 
1 290:-

Onlinekurs

Karensavdrag

– lär dig beräkna karensavdraget

Online

0,5 TIMMAR
990:-

Onlinekurs

Karensbolag

– beskattning och praktisk hantering

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Koncernbidrag

– reglerna i praktiken

Online

1 TIMME 
1 290:-

Onlinekurs

Kontrollbalansräkning 

– lär dig upprätta korrekta kontrollbalansräkningar

Online

3 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Kvalificerade personaloptioner

– en onlinekurs från Rätt Skatt

Online

1 TIMME 
1 290:-

Onlinekurs

Köp, försäljning och omstrukturering av fastigheter

– en onlinekurs från Rätt Skatt

Online

3 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Lån från bolaget

– tillåtna och förbjudna lån

Online

0,5 TIMMAR
990:-

Onlinekurs

Lön I

– praktiskt inriktad grundkurs för dig som sköter lönerna

Online

4,5 TIMMAR 
2 490:-

Onlinekurs

Lönebaserad utdelning

– så fungerar det och så räknar du 

Online

1 TIMME 
990:-

Onlinekurs

Moms – resetjänster och vinstmarginalmoms

– en utförlig genomgång 

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Moms – bilar i företaget

– inköp, leasing, driftkostnader, VMB, mm

Online

1,5 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Moms – utlägg och vidarefakturering

– en praktisk genomgång 

Online

1 TIMME 
1 290:-

Onlinekurs

Moms i praktiken

– så fungerar momsreglerna

Online

4 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Moms vid internationell handel med tjänster

– den praktiska hanteringen 

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Moms vid internationell varuhandel 

– minimera risken för kostsamma fel 

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Momsdeklarationen

– en praktisk genomgång 

Online

1,5 TIMMAR 
790:-

Onlinekurs

Nyemission och andra kapitaltillskott

– en onlinekurs från Rätt Bolagsrätt

Online

4 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Nyheter och erfarenheter i K3

– för redovisningskonsulter

Online

 2 TIMMAR
1 890:-

Onlinekurs

Pensionsplanering för företagare

– vad är lönsammast och vad är tryggast?

Online

3,5 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Presentationsteknik

– så genomför du lyckade presentationer

Online

2 TIMMAR 
790:-

Onlinekurs

Redovisning i bostadsrättsförening

– onlinekurs med Björn Lundén 

Online

7 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Redovisningskonsultens ansvar vid bokföringsbrott 

– onlinekurs för byrå och medarbetare

Online

0,5 TIMMAR
795:-

Onlinekurs

Rehabiliteringsansvar och anställningsskydd

– en onlinekurs från Rätt Arbetsrätt

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Representation

– skattereglerna för företag och anställda

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Samfälligheter 

– onlinekurs om juridiken, rättigheter och skyldigheter

Online

3 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Semester

– onlinekurs om semesterhantering och semesterberäkning

Online

5 TIMMAR 
2 490:-

Onlinekurs

Sjuklön 

– sjuklönereglerna och de tillfälliga reglerna om statens sjuklöneansvar, slopat läkarintyg och slopad karens

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Skatteplanering i enskild firma

– vilka alternativ är bäst? 

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Skatteplanering i fåmansföretag

– så minskar du din och företagets skatt 

Online

3 TIMMAR 
2 890:-

Onlinekurs

Skogsbeskattning

– skatteregler, skatteplanering, juridik

Online

5 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Testamente 

– så upprättar du ett juridiskt korrekt testamente

Online

5,5 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Traktamente

– skattefritt och skattepliktigt

Online

2 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Tvångslikvidation

– en onlinekurs från Rätt Bolagsrätt

Online

2 TIMMAR 
1 890:-

Onlinekurs

Underskottsavdrag

– hur du bäst nyttjar underskott och undviker spärrarna

Online

1 TIMME 
1 290:-

Onlinekurs

Uppsägning på grund av arbetsbrist 

– och alternativet korttidsarbete

Online

3 TIMMAR 
1 290:-

Onlinekurs

Värdepapper

– praktisk genomgång av de vanligaste värdepappren

Online

2,5 TIMMAR 
990:-

Onlinekurs

Värdepapper i företag

– skatt och redovisning 

Online

1 TIMME 
990:-
Visa fler kurser

Vill du ha hjälp att välja kurs?

Ring oss på 0650-54 14 00 eller fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!