Om företaget

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.


Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser. 

Drygt 100 medarbetare

Vi är idag drygt 80 medarbetare på kontoret i Näsviken och ett femtontal på Ljusdalskontoret och några utspridda runt om i landet. 

Vi jobbar i en platt organisation där alla har inflytande. Vårt sätt att jobba på är nog mer omtalat och omskrivet än vad vi jobbar med och våra produkter. Vi hoppas att fler arbetsgivare kommer att ta efter vår personalpolitik och vår syn på sambanden mellan arbete, arbetskamrater, familjeliv, fritid, hälsa och personlig utveckling. Vi tror att det här är framtidens synsätt.

Våra ambassadörer

Som ett företag med stark förankring i närområdet får vi mängder av sponsringsförfrågningar från lokala aktörer på idrotts- och kulturområdet. En av våra ambitioner är att på olika sätt bidra till utvecklingen av det lokala samhällslivet och därför stöttar vi i stort sett alla lokala föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 

Vi stöttar även några individuella idrottsutövare som vi av olika anledningar gillar. Flertalet av dem är närodlade med rötter i Hälsingland men vi har även några mer perifera. Titta närmare på våra ambassadörer här »

Hållbarhet på Björn Lundén

Vi på Björn Lundén tror att en hållbar utveckling är nyckeln till vår framgång. Vi värnar om och samspelar med vår omgivning genom att ta ansvar för miljö, människor och ekonomi.

Vi agerar ansvarsfullt och strävar efter långsiktiga relationer med såväl kunder och leverantörer som anställda, kommunen och näringslivet.

Hållbarhet är en del av vår vardag. Jonas kollar hur mycket energi våra solceller har alstrat en viss dag, Cecilia skickar iväg en bur med klimatkompenserade varubrev och Petra hämtar våra matrester till sina höns. 

Vårt miljöansvar

På Björn Lundén finns många eldsjälar, det var till exempel Thomas, skatteexpert och kursledare, som såg till att vi fick solceller på vår fastighet. Här är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

 • Uppmuntrar anställda till samåkning till och från arbetet, många har gått kurs i Ecodriving
 • Vi har installerat laddstationer för elbilar på vår parkering
 • Våra tjänsteresor sker till absolut största del med tåg istället för bil/flyg
 • Vi klimatkompenserar våra anställdas flygresor (i tjänsten) genom Southpole.
 • Vi erbjuder ett stort utbud av webbkurser, vilka innebär att kursdeltagare och kursledare inte behöver resa eller konsumera hotellnätter för att utbilda sig
 • Utlandskurser förlägger vi primärt till platser som är möjliga att nå med andra färdsätt än flyg
 • Återvinning av emballage, livsmedelsförpackningar, plast, glas mm och är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
 • Alla våra produkter (med undantag för tryckta böcker och kurser i kurslokal) levereras digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser
 • Klimatneutrala varubrev och klimatkompenserad distribution
 • Våra tryckerier använder miljövänligt papper och tryckningen klimatkompenseras, de är licensierade och certifierade
 • Vi har installerat solceller för att delvis kunna förse verksamheten med förnyelsebar energi
 • Vi byter löpande ut alla ljuskällor till LED
 • Vi köper livsmedel från lokala handlare och så långt som möjligt ekologiska alternativ
 • Våra matrester hamnar på en bondgård i byn – samma gård förser oss med ägg

Vårt sociala ansvar

Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Det här är en del av vad vi gör för att ta vårt sociala ansvar.

 • Närvarande i diskussioner kring näringslivsutvecklingen i kommunen och regionen
 • Sponsrar Nyföretagarcentrum Hudiksvall/Nordanstig
 • UF-stöd till gymnasiet, praktik och prao
 • Interaktion med skolan i Näsviken som innebär att alla elever i årskurs 6 hjälper till på BL några dagar under läsåret mot att vi sponsrar deras skolresa
 • Bidrar till lokal kultur, barn- och ungdomsverksamhet, teateruppsättningar, musikläger mm
 • Social sponsring, t ex scouter, föreningar för människor med funktionsnedsättning, skolelevers välgörenhetsresor till Baltikum, mm
 • Vi ser till att alla anställda får rejält fika på morgonen och eftermiddagen samt lunch mitt på dagen och vi sitter alla tillsammans
 • Flexibel flextid för alla anställda
 • Vi har en platt organisation som utgår från ett demokratiskt synsätt
 • Förmåner som motionstimme, massage, träningspass, tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag mm 

Våra affärer

En central del i vår affärsidé är faktiskt att ha roligt. Men vi tänker också på att det vi gör ska vara lönsamt, både för oss och för våra kunder. Här är lite av det vi gör för affärerna.

 • Ständig fortbildning av personalen för att ge bästa möjliga service till våra kunder
 • Vi delar med oss av vår kunskap, genom t ex kurser, mässor och inom näringslivet
 • Vi har en vinstdelningsmodell där överskottet fördelas mellan medarbetare, delägare och verksamhetsutveckling
 • Löpande utvärdering av vårt arbete genom t ex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring
 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver
 • Ständig produktutveckling för att möta nya regler, nya behov och ny teknik
 • Vi har en komplett helhetslösning för kundernas behov, som ökar effektiviteten hos våra kunder och spar både tid och pengar