Om Bjorn Lunden / Pressrum / Uppmanar redovisningsbyråer

Mitt i krisen uppmanar Ulf Bokelund Svensson, vd för Björn Lundén, redovisningsbyråerna att slänga allt annat åt sidan och fokusera helt på rådgivning och att handgripligen hjälpa företagen med finansiering, personal, förhandlingar, osv. 

Publicerad: 2020-04-06

Mitt i den brinnande corona-krisen uppmanar Ulf Bokelund Svensson, skatteexpert och vd för Björn Lundén, redovisningsbyråerna att slänga allt annat åt sidan och fokusera helt på rådgivning och att handgripligen hjälpa företagen med finansiering, personal, förhandlingar, osv.

– Strunta i inkomstdeklarationer och årsredovisningar. Svenska redovisningskonsulter bör lägga all kraft på att hjälpa företagen – vad spelar en förseningsavgift för roll om klientföretaget inte överlever?, frågar sig Ulf Bokelund Svensson.

Enligt Ulf är det inte läge för redovisningsbyråerna att dra ner på personal eller korttidspermittera. Han är övertygad om att domen kommer att bli hård för de redovisningsbyråer som nu inte agerar kraftfullt och hjälper sina klienter på ett effektivt och kompetent sätt.

Än så länge har inga lättnader införts vad gäller företagens lagstadgade plikt att lämna in deklarationer och upprätta årsredovisning. Något Ulf Bokelund Svensson förväntar sig kommer inom kort.

– Jag har en stark förhoppning om att regeringen och myndigheterna faktiskt uppmärksammar den ohållbara situation som redovisningsbyråerna befinner sig i och under 2020 förlänger inlämningstiderna och tar bort förseningsavgifterna. Att både hinna med vårens deklarationer och årsredovisningar och hantera corona-krisens effekter på klientföretagen är en omöjlighet, menar Ulf.

Kontakt:
Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén AB, 0650-541400, ulf.svensson@bjornlunden.se