Enskild Firma

Enskild firma

– vi förenklar för dig som driver enskild firma

Enskild näringsverksamhet är den företagsform som det är enklast att komma igång med. Men det finns också pedagogiska utmaningar, t ex att förstå vad som händer när du tar ut pengar från företaget. Till skillnad från aktiebolag kan du nämligen inte ta ut lön i enskild firma. Vi på Björn Lundén har varit på banan i mer än 30 år och har koll på vilka svårigheterna är och hur du som enskild näringsidkare bäst hanterar dem.

 

3 skattetips för dig som driver enskild näringsverksamhet

1.png

Beräkna alltid kapitalunderlaget för räntefördelning!

Även om du inte utnyttjar räntefördelning, bör du beräkna kapitalunderlaget och sparad räntefördelning varje år. Beloppet kan nämligen sparas och utnyttjas kommande år. I och med ränta på ränta-effekten kan du ha ett stort sparat belopp att använda för att exempelvis kvitta mot återförda periodiseringsfonder när du någon gång i framtiden lägger ner den enskilda näringsverksamheten. En annan situation är att du säljer en näringsfastighet, exempelvis en skogsfastighet, med vinst och då återlägger gjorda värdeminskningsavdrag och skogsavdrag i näringsverksamheten. 

2.png

Se till att betraktas som aktiv näringsidkare!

Som näringsidkare kan du anses bedriva aktiv eller passiv näringsverksamhet. Det finns en rad fördelar med att betraktas som aktiv. Det är bara underskott i aktiv nystartad  näringsverksamhet som får kvittas mot andra förvärvsinkomster, bara aktiv näringsverksamhet ger jobbskatteavdrag och det är bara överskott från aktiv näringsverksamhet som räknas som pensions- och sjukpenninggrundande, osv. Se därför till att din enskilda firma uppfyller villkoren för aktiv näringsverksamhet.  

3.png

Nystartad – utnyttja reglerna om kvittning mot andra inkomster!

Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster, dvs inkomst av tjänst och inkomst av andra näringsverksamheter. Oftast görs kvittningen mot inkomst av tjänst – det är ju vanligt att man under ett uppstartsskede finansierar sitt företagande genom en anställningsinkomst. Kvittningen gör du som ett allmänt avdrag på deklarationsblankett INK1. 

Frågor och svar om enskild firma

 • När är det bra att ha både enskild firma och aktiebolag?

  Svar:
  Den största skattemässiga fördelen med aktiebolag uppnås när du har årsinkomster över brytpunkten för statlig skatt (554 900 kr för 2022 och 613 900 kr för 2023). Det är då fördelaktigt att komplettera löneuttaget med att ta lågbeskattad utdelning.

  Om den enskilda firman har ett resultat som ligger under brytpunkten är det dock inte alltid lönsamt att ombilda till ett aktiebolag, på grund av att skatten och de sociala avgifterna är så pass låga. Faktum är att i många fall är det bästa alternativet att ha enskild firma och aktiebolag samtidigt.

  Trots att den huvudsakliga delen av verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform kan det finnas förnuftiga skäl till att behålla den enskilda firman och driva bägge företagen parallellt i något eller några år. På så sätt blir nämligen möjligheterna till planering större – inte minst skattemässigt. Du kan dessutom samla på dig sparat utdelningsutrymme för förmånlig utdelningsbeskattning någon gång i framtiden. Avgörande för vilken företagsform som passar bäst är alltså var i livscykeln som företaget befinner sig liksom vilka faktorer som är av betydelse i just ditt fall.

 • Vilka är fördelarna med enskild firma?

  Svar:
  Exempel på några fördelar med enskild firma som företagsform är:

  • Fullkomligt inflytande

  Du har fullkomligt inflytande över verksamheten som ägare i en enskild näringsverksamhet. I ett handelsbolag är det delägarna som gemensamt bestämmer över bolagets tillgångar och skulder. I aktiebolaget utgörs det ekonomiska ägandet av antalet aktier som varje aktieägare har. Inflytandet är också kopplat till aktieinnehavet där den som har många aktier har mer att säga till om. Den aktieägare som har tillräckligt många aktier kan bestämma allt i bolaget. I en ekonomisk förening gäller istället principen att varje medlem har en röst. Det innebär att nya medlemmar har lika mycket att säga till om som gamla medlemmar.

  • Mindre krävande administration och formalia 

  Det finns ingen särskild lag om enskild näringsverksamhet och för en enskild firma gäller inte heller någon omfattande formalia. I jämförelse med ett aktiebolag, den mest reglerade företagsformen, där bland annat bolagsstämma och styrelsemöten måste hållas och protokollföras. Det gäller även om du är den enda aktieägaren, sitter ensam i styrelsen och inte har några anställda utöver dig själv. I mindre verksamheter kan därför dessa regler kännas både överdrivna och krångliga.

  En enskild firma behöver vanligtvis bara upprätta ett årsbokslut (som inte registreras någonstans) och för de allra flesta enskilda firmor räcker det med ett förenklat årsbokslut. Medan ett aktiebolag måste avsluta sina räkenskaper med att upprätta en årsredovisning som är mer omfattande än ett årsbokslut. Den ska sedan registreras hos Bolagsverket.

  • Fördelaktigare sjukförmåner

  Har du en enskild firma omfattas du som företagare inte av sjuklönesystemet. Det innebär att du vid sjukdom istället får sjukpenning ifrån Försäkringskassan, eftersom du inte räknas som anställd i din enskilda firma. Företaget måste alltså inte stå för din ersättning såsom ett aktiebolag måste göra.

  En fördel med enskild firma är att du kan välja hur många karensdagar som du vill ha i sjukförsäkringen och egenavgifterna betalas sedan utifrån det. Du har då att välja mellan 1,7, 14, 30, 60 och 90 karensdagar. Sjukpenningen betalas ut från Försäkringskassan efter karenstiden. I underlaget för sjukpenning ingår också ett eventuellt bilförmånsvärde. Har du däremot ett aktiebolag får du ingen ersättning från Försäkringskassan de första 14 dagarna av sjukperioden (den så kallade sjuklöneperioden). Då är inte heller värdet av bilförmånen sjukpenninggrundande.

 • Vilka är nackdelarna med enskild firma?

  Svar:
  Exempel på nackdelar med enskild firma som företagsform är:

  • Omfattande personligt ansvar

  När du är ägare av en enskild firma är du samtidigt själva företaget, vilket gör att din egen ekonomi och företagets blir invävda i varandra (samma sak för handelsbolag). Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan företaget och dig själv, till skillnad från ett aktiebolag där skiljelinjen är knivskarp. Det beror på att en enskild firma är en fysisk person och inte en juridisk person. I den enskilda firman använder du ditt eget personnummer som registreringsnummer. Dessutom har du själv fullständigt personligt ansvar för alla skulder och förpliktelser i företaget. Det är du som personligen ingår alla avtal, ansvarar för anställda, lånar pengar, osv.

  Aktiebolaget däremot är en juridisk person, dvs skild från dig som ägare. Din egen ekonomi och företagets är inte invävda i varandra utan hålls åtskilda. Formellt har du då som ägare inget personligt ansvar för skulder och förpliktelser i bolaget. På så sätt blir aktiebolaget mer tydligt och pedagogiskt i jämförelse med enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Visserligen kommer du som regel inte helt undan ansvar i vissa lägen, t ex vid obetalda skatter eller borgensförbindelser kan det bli fråga om ett personligt ansvar – så kallat ansvarsgenombrott. Du är dock i de flesta fall bättre skyddad än om du har enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Även om handelsbolaget är en juridisk person har nämligen bolagsmännen (delägarna) solidariskt och personligt ansvar för bolagets skulder. Det finns också en särskild form av handelsbolag som heter kommanditbolag. Då är endast minst en av delägarna (komplementären) fullständigt ansvarig för bolagets förpliktelser. Därför är aktiebolag en passande bolagsform för ekonomiskt riskfyllda verksamheter.

  • Inte lämpligt om man har anställda

  Det är möjligt att ha anställda i en enskild firma men det är inte att rekommendera. Först och främst på grund av riskerna. När du går från ett enmansföretag till att ha anställda ökar de fasta kostnaderna samtidigt som du som ägare ansvarar inte bara för din egen utan också för de anställdas privatekonomi. Därför är det ur risksynpunkt fördelaktigt att ha aktiebolag istället om man har eller planerar att ha anställda.

Enskild firma

– handbok om skatt, egna uttag, avdrag mm

ENSKILD FIRMA är en utförlig handbok för alla som har enskild firma.

Har du koll på vilka avdrag du får göra i din verksamhet? Kan du utnyttja räntefördelningen? Vet du hur expansionsfonden fungerar i enskild firma? Hur hanterar man egna uttag?
I boken finns allt du kan tänkas undra över som egen företagare när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel. Du får mängder av tips och råd som hjälper dig att få ut mer av din enskilda firma.

ens32_bok_padda.png

 Finns även som e-bok

 Intressanta artiklar om enskild firma

Temasidor - Enskild Firma – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6113_dc6113_cArticleListpg529_ctl00
Periodiseringsfond i enskild firma

Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av och när d...

Läs mer »
Temasidor - Enskild Firma – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6113_dc6113_cArticleListpg257_ctl00
Bokföra bilförmån i enskild firma

Här tittar vi på hur du ska bokföra bilförmån i enskild firma.

Läs mer »
Temasidor - Enskild Firma – tips och råd från Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6113_dc6113_cArticleListpg534_ctl00
Skatt i enskild firma

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

Läs mer »
Eget_uttag_i_enskild_firma_717863800+.jpg
Eget uttag i enskild firma

I den här artikeln tittar vi på hur en enskild näringsidkares egna uttag av ­kontanter, varor och tjänster hanteras skattemässigt. Med eget uttag menas en enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjäns­ter ur näringsverksamheten. 

Läs mer »

Lär dig göra förenklat årsbokslut

– onlinekurs i din dator, platta eller mobil

I den här onlinekursen lär du dig göra ett förenklat årsbokslut i en enskild firma. Vi går utförligt igenom hela flödet från avstämning av årets bokföring till upprättandet av själva bokslutet. Och när du gjort bokslutet har du även stora delar av inkomstdeklarationen klar. 

Onlinekurs förenklat årsbokslut

Fördelar och nackdelar med enskild firma

Det kan vara svårt att veta vilken företagsform du ska välja när du startar en verksamhet. Att börja med att driva verksamheten som en enskild firma brukar vara ett bra råd. Du kan sedan övergå till aktiebolag när verksamheten börjar bli riktigt lönsam. Räknar du med att det kan bli förluster under de första åren bör du alltså inte välja aktiebolag. Innebär verksamheten ekonomiska risker är dock aktiebolagsformen att föredra.

Fördelar med enskild firma

Lägre sociala avgifter

När det gäller socialavgiftsnivån är den lägre i en enskild firma än i ett aktiebolag. Egenavgifterna är nämligen bara 28,97 % för den som har normalnivån (miniminivån) med 7 karensdagar i sjukförsäkringen. Jämfört med arbetsgivaravgifterna som ligger på 31,42 %. Dessutom gäller lägre egenavgifter om man väljer fler karensdagar än 7. Det sker också en generell nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter på vinster upp till 200 000 kr. Vid normalnivån 7 karensdagar resulterar det i egenavgifter på enbart 21,47 % gällande denna del av vinsten. Väljer man däremot 1 karensdag i sjukförsäkringen, vilket är möjligt, blir egenavgifterna obetydligt högre än vid 7 karensdagar.

Om du närmar dig 61-årsstrecket och redan har ett aktiebolag kan det vara av särskilt intresse att komplettera det med en enskild firma. Det finns nämligen en speciell regel som gynnar enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag genom att de får lägre egenavgifter. Regeln gör att det då endast blir 10,21 % egenavgifter på överskottet i företaget. För att det ska gälla måste de ha fyllt 61 år och ta ut full allmän pension hela kalenderåret, vilket innebär att hela pensionen från Pensionsmyndigheten (inklusive premiepensionen) måste tas ut från januari till december. Motsvarande möjlighet finns inte för den som har lön, t ex från sitt eget aktiebolag. I det här fallet är det därmed inte lika fördelaktigt att ha ett aktiebolag som en enskild firma.

För de som är 65+ blir däremot bestämmelserna likadana för alla företagsformer med arbetsgivaravgifter och egenavgifter på 10,21 %. Oavsett företagsform kan den som vill då sluta att ta ut pension eftersom man ändå får den sänkta avgiften. 

Inget krav på aktiekapital

Det finns både privata och publika aktiebolag i Sverige. När du startar ett privat aktiebolag måste du ha minst 25 000 kr i registrerat aktiekapital, som kan bestå av antingen kontanter eller registrerad egendom. Det registrerade aktiekapitalet för publika aktiebolag är minst 500 000 kr. Något liknande krav finns inte för enskild firma.

Nackdelar med enskild firma

Passar inte om man vill driva företag med andra

En enskild firma ägs alltid av en person medan ett aktiebolag kan ägas av flera personer. Därmed är det lämpligt att ha en enskild firma om man ska driva företaget själv men inte om man ska driva det med någon eller några andra. Då passar det ypperligt att ha ett aktiebolag. Istället för att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar blir det då enklare och mer effektivt.

Däremot kan flera enskilda näringsidkare samarbeta i ett så kallat enkelt bolag, men att driva en verksamhet som ett enkelt bolag kan vara ganska besvärligt rent administrativt. Det gäller främst bokföring, fakturering och deklaration. Ett enkelt bolag är egentligen inte heller en företagsform utan en samarbetsform och ett enkelt bolag kan inte registreras. Delägarna i ett enkelt bolag kan dock registreras hos Bolagsverket. Det ger inget namnskydd men ett slags bevis för vilka personer som ingår i det enkla bolaget. Någon av delägarna måste registrera namnet, t ex som enskild firma, om namnet behöver skyddas. Därefter kan det lånas ut till det enkla bolaget.

Den lämpligaste företagsformen för vissa branscher

Kulturarbetare som har enskild näringsverksamhet eller handelsbolag får kvitta underskott av konstnärlig eller litterär näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Det får den som har ett aktiebolag inte göra, vilket innebär att aktiebolagsformen kan vara olämplig för kulturarbetare. Aktiebolagsformen är extra ofördelaktig om du är bildkonstnär, eftersom du då (istället för 12 % eller ingen moms alls) måste redovisa 25 % moms på konstverken. Det kan dock vara fördelaktigt med aktiebolag för ”lönsamma” bildkonstnärer och för kulturarbetare som sysslar med annat än bildkonst, som t ex författare, eftersom momsen då ändå redovisas utan begränsningar.

När det gäller lantbruk är det mer eller mindre omöjligt för ett aktiebolag att förvärva lantbruksfastigheter med anledning av kravet på förvärvstillstånd. Alltså är inte fördelarna med att driva lantbruk i aktiebolagsform särskilt stora, i varje fall inte ur skattesynpunkt, i och med möjligheterna till räntefond och expansionsfond i enskild näringsverksamhet. Det förekommer därför att själva driften av lantbruket läggs in i ett aktiebolag, medan man fortfarande bedriver själva fastigheten som enskild näringsverksamhet.

Du kan läsa mer om de speciella bestämmelserna för jord och skog i boken Jord- & skogsbruk

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!