Aktiebolag

 Aktiebolag

– vi förenklar för dig som driver eget aktiebolag

Aktiebolag är numera den populäraste företagsformen i Sverige. Till stor del beroende på att det på senare år har blivit enklare att driva aktiebolag – men fortfarande är det ganska mycket regler och formalia du behöver kunskaper om, även om du driver ett litet enmansaktiebolag. Vi på Björn Lundén har varit på banan i mer än 30 år och vet vilka svårigheterna är och hur du som aktiebolagsägare bäst hanterar dem.  

3 skattetips för dig med aktiebolag

Tips nummer 1

Lämna alltid blankett K10!

Även om du inte har tagit någon utdelning från ditt aktiebolag är det viktigt att du alltid fyller i och lämnar blankett K10. Att inte beräkna sparat utdelningsutrymme kan ge dig helt felaktigt underlag för din skatteplanering.

För dig som inte har upprättat korrekta K10:or, finns en möjlighet att räkna fram sparat utdelningsutrymme i programmet BL Skatt. Sammanställningen kan du sedan bifoga årets deklaration. 

Tips nummer 2

Som ägare kan du få skattefria förmåner!

Som ägare till ett aktiebolag räknas du skattemässigt som anställd och omfattas därmed av reglerna om skattefria förmåner, t ex motion och friskvård samt minnesgåvor och julgåvor, som dessutom är avdragsgilla för företaget och som inte beläggs med socialavgifter. 

Tips nummer 3

Fastighet som ökar i värde – äg den privat!

Om du tror att en fastighet kommer att stiga i värde är det kanske bättre att du äger fastigheten privat istället för via ett aktiebolag. En värdeuppgång för en privatägd fastighet kapitalbeskattas med bara 22% (privatbostad) respektive 27% (näringsfastighet). Motsvarande värdeuppgång för en bolagsägd fastighet beskattas dels med bolagsskatt och dels genom andraledsbeskattning när du tar ut pengarna ur bolaget. 

Frågor och svar om aktiebolag

 • När är det bra att ha både enskild firma och aktiebolag? 

  Svar:
  När du har årsinkomster över brytpunkten för statlig skatt (554 900 kr för 2022 och 613 900 kr för 2023) är den skattemässiga fördelen med aktiebolag störst. Det är då fördelaktigt att ta lågbeskattad utdelning som ett komplement till löneuttaget.

  Det är dock inte alltid lönsamt att ombilda till aktiebolag ifrån enskild firma om resultatet ligger under brytpunkten, eftersom skatten och avgifterna är så pass låga. I många fall är faktiskt det bästa alternativet att du samtidigt har enskild firma och aktiebolag. Det kan nämligen finnas förnuftiga skäl att behålla den enskilda firman, även om den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform. Det ger större möjligheter till planering, inte minst skattemässigt, att driva bägge företagen parallellt i något eller några år. Dessutom kan du på så sätt samla på dig sparat utdelningsutrymme för fördelaktig utdelningsbeskattning någon gång i framtiden. Vilken företagsform som är bäst beror alltså på vilka faktorer som är av betydelse i just ditt fall samt var i livscykeln företaget befinner sig.

 • Vilka är fördelarna med aktiebolag?

  Svar:
  Exempel på fördelar med aktiebolag som företagsform är: 

  • Tydlig skiljelinje och mindre omfattande personligt ansvar

  Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därför, precis som en fysisk person, äga saker (både fastigheter och annan egendom), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda. Eftersom det är en juridisk person finns det en knivskarp skiljelinje mellan företaget och dig själv som ägare. Det innebär att din egen ekonomi hålls skild från företagets. Aktiebolaget blir på så sätt mer tydligt och pedagogiskt jämfört med handelsbolag och enskild näringsverksamhet. I dessa företagsformer blir nämligen din egen och företagets ekonomi invävda i varandra på ett invecklat sätt. Medan ägaren eller ägarna i aktiebolaget normalt inte har ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser, vilket gör att bolagsformen passar för ekonomiskt riskfyllda verksamheter. Visserligen kommer du oftast inte helt undan ansvar i praktiken, du är dock i de flesta fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet.

  • Passar om man vill driva företag med andra

  Vill du driva ett företag tillsammans med någon eller några andra passar denna företagsform ypperligt. Det blir enklast och mest effektivt istället för att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar. Ett aktiebolag kan ägas av flera personer medan en enskild firma alltid ägs av en person. Därmed passar enskild firma bättre om man ska driva företaget själv. Även om flera enskilda näringsidkare kan samarbeta i ett så kallat enkelt bolag, kan det rent administrativt vara ganska besvärligt att driva en verksamhet som enkelt bolag. Egentligen är ett enkelt bolag en samarbetsform och inte en företagsform.

  • Lämpligt om man har anställda

  Det är ur risksynpunkt en fördel med aktiebolag om man har eller planerar att ha anställda. När du går från ett enmansföretag till att ha anställda ökar de fasta kostnaderna samtidigt som du som ägare ansvarar inte bara för din egen utan också för de anställdas privatekonomi. Även om det är möjligt att ha anställda i en enskild firma är det inte att rekommendera. Framförallt på grund av just riskerna. Det kan alltså vara en god idé att satsa på ett aktiebolag om målet är att bolaget ska växa i framtiden.

 • Vilka är nackdelarna med aktiebolag? 

  Svar:
  Exempel på nackdelar med aktiebolag som företagsform är: 

  • Mer krävande administration 

  Från början var aktiebolag en företagsform främst avsedd för större verksamheter. Det är också främst med tanke på dessa som bestämmelserna i aktiebolagslagen är skrivna. Bestämmelserna kan därför upplevas som betungande för aktiebolagen. För den som driver bolaget själv, dvs är enda aktieägare, sitter ensam i styrelsen och är ensam anställd, framstår det närmast som överdrivet att ha bolagsstämma och styrelsemöte som ska protokollföras såväl som att följa formaliteter. Precis som ekonomiska föreningar måste aktiebolag nämligen upprätta en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. Årsredovisningen är mer omfattande än det årsbokslut som ska upprättas för enskild näringsverksamhet liksom de flesta handelsbolag.

  • Krav på aktiekapital

  Svenska aktiebolag kan vara antingen privata eller publika. Du måste ha minst 25 000 kr i registrerat aktiekapital när du startar ett privat aktiebolag. Det kan bestå av antingen kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Publika aktiebolag måste ha ett registrerat aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är endast publika aktiebolag som får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller notera dem på någon börs eller annan marknadsplats. Ett privat aktiebolag kan dock mycket väl ha ett registrerat aktiekapital som är större än både 25 000 kr och 500 000 kr, då det inte finns någon gräns uppåt.

  • Om du räknar med stora förluster i början

  När du startar verksamheten ska du inte välja aktiebolag, om du räknar med förluster under de första åren. Det är nämligen väldigt viktigt att hålla koll på det egna kapitalet när man har aktiebolag, så att inte de sammanlagda förlusterna blir större än halva det registrerade aktiekapitalet. För så fort det händer har du endast åtta månader på dig att återställa det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) så att detta minst motsvarar det registrerade aktiekapitalet. Gör du inte det måste du, för att undvika personligt betalningsansvar, likvidera bolaget. I ett sådant läge finns det två sätt att undvika likvidation. Antingen genom att tillföra medel i form av aktieägartillskott – dvs egna beskattade pengar som då blir ytterligare riskkapital förutom aktiekapitalet – eller genom att snabbt se till att bolaget får vinster som täcker förlusterna.

  Enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är bättre i en sådan situation. Dessutom får du då under vissa förutsättningar kvitta underskott från nystartad verksamhet mot inkomst av tjänst.

 Intressanta artiklar om aktiebolag 

Temasidor - Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg350_ctl00
Aktieutdelning, nyemission och aktieägartillskott – hur bokförs det?

Här följer några praktiska exempel på bokföring av händelser som kanske inte inträffar så ofta i ett aktiebolag. 

Läs mer »
Temasidor - Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg306_ctl00
Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett kompanjonavtal för delägarna i ett aktiebolag. Ett annat ord för aktieägaravtal är konsortialavtal, vilket alltså är samma sak. Ibland kallas vissa mer begränsade aktieägaravtal för röstavtal eller röstbindningsavt...

Läs mer »
Temasidor - Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg393_ctl00
Aktiebolagets organisation – bolagsstämma, styrelse, vd, bolagsordning, revisorer

I den här artikeln tittar vi på aktiebolagets organ – bolags­stämman, styrelsen, vd och revisorerna – och hur de förhåller sig till ­varandra.

Läs mer »
Temasidor - Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg472_ctl00
Periodiseringsfond i aktiebolag

Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. 

Läs mer »

Bokföring I

– grundläggande bokföringskurs online

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser i ditt aktiebolag. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Bokföring I, onlinekurs

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!