Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Aktiebolag

 Aktiebolag

– vi förenklar för dig som driver eget aktiebolag

Aktiebolag är numera den populäraste företagsformen i Sverige. Till stor del beroende på att det på senare år har blivit enklare att driva aktiebolag – men fortfarande är det ganska mycket regler och formalia du behöver kunskaper om, även om du driver ett litet enmansaktiebolag. Vi på Björn Lundén har varit på banan i mer än 30 år och vet vilka svårigheterna är och hur du som aktiebolagsägare bäst hanterar dem.  

3 skattetips för dig med aktiebolag

Tips nummer 1

Lämna alltid blankett K10!

Även om du inte har tagit någon utdelning från ditt aktiebolag är det viktigt att du alltid fyller i och lämnar blankett K10. Att inte beräkna sparat utdelningsutrymme kan ge dig helt felaktigt underlag för din skatteplanering.

För dig som inte har upprättat korrekta K10:or, finns en möjlighet att räkna fram sparat utdelningsutrymme i programmet BL Skatt. Sammanställningen kan du sedan bifoga årets deklaration. 

Tips nummer 2

Som ägare kan du få skattefria förmåner!

Som ägare till ett aktiebolag räknas du skattemässigt som anställd och omfattas därmed av reglerna om skattefria förmåner, t ex motion och friskvård samt minnesgåvor och julgåvor, som dessutom är avdragsgilla för företaget och som inte beläggs med socialavgifter. 

Tips nummer 3

Fastighet som ökar i värde – äg den privat!

Om du tror att en fastighet kommer att stiga i värde är det kanske bättre att du äger fastigheten privat istället för via ett aktiebolag. En värdeuppgång för en privatägd fastighet kapitalbeskattas med bara 22% (privatbostad) respektive 27% (näringsfastighet). Motsvarande värdeuppgång för en bolagsägd fastighet beskattas dels med bolagsskatt och dels genom andraledsbeskattning när du tar ut pengarna ur bolaget. 

Frågor och svar om aktiebolag

 • När är det bra att ha både enskild firma och aktiebolag? 

  Svar:
  När du har årsinkomster över brytpunkten för statlig skatt (537 200 kr för 2021) är den skattemässiga fördelen med aktiebolag störst. Det är då fördelaktigt att ta lågbeskattad utdelning som ett komplement till löneuttaget.

  Det är dock inte alltid lönsamt att ombilda till aktiebolag ifrån enskild firma om resultatet ligger under brytpunkten, eftersom skatten och avgifterna är så pass låga. I många fall är faktiskt det bästa alternativet att du samtidigt har enskild firma och aktiebolag. Det kan nämligen finnas förnuftiga skäl att behålla den enskilda firman, även om den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform. Det ger större möjligheter till planering, inte minst skattemässigt, att driva bägge företagen parallellt i något eller några år. Dessutom kan du på så sätt samla på dig sparat utdelningsutrymme för fördelaktig utdelningsbeskattning någon gång i framtiden. Vilken företagsform som är bäst beror alltså på vilka faktorer som är av betydelse i just ditt fall samt var i livscykeln företaget befinner sig.

 • Vilka är fördelarna med aktiebolag?

  Svar:
  Exempel på fördelar med aktiebolag som företagsform är: 

  • Tydlig skiljelinje och mindre omfattande personligt ansvar

  Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därför, precis som en fysisk person, äga saker (både fastigheter och annan egendom), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda. Eftersom det är en juridisk person finns det en knivskarp skiljelinje mellan företaget och dig själv som ägare. Det innebär att din egen ekonomi hålls skild från företagets. Aktiebolaget blir på så sätt mer tydligt och pedagogiskt jämfört med handelsbolag och enskild näringsverksamhet. I dessa företagsformer blir nämligen din egen och företagets ekonomi invävda i varandra på ett invecklat sätt. Medan ägaren eller ägarna i aktiebolaget normalt inte har ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser, vilket gör att bolagsformen passar för ekonomiskt riskfyllda verksamheter. Visserligen kommer du oftast inte helt undan ansvar i praktiken, du är dock i de flesta fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet.

  • Passar om man vill driva företag med andra

  Vill du driva ett företag tillsammans med någon eller några andra passar denna företagsform ypperligt. Det blir enklast och mest effektivt istället för att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar. Ett aktiebolag kan ägas av flera personer medan en enskild firma alltid ägs av en person. Därmed passar enskild firma bättre om man ska driva företaget själv. Även om flera enskilda näringsidkare kan samarbeta i ett så kallat enkelt bolag, kan det rent administrativt vara ganska besvärligt att driva en verksamhet som enkelt bolag. Egentligen är ett enkelt bolag en samarbetsform och inte en företagsform.

  • Lämpligt om man har anställda

  Det är ur risksynpunkt en fördel med aktiebolag om man har eller planerar att ha anställda. När du går från ett enmansföretag till att ha anställda ökar de fasta kostnaderna samtidigt som du som ägare ansvarar inte bara för din egen utan också för de anställdas privatekonomi. Även om det är möjligt att ha anställda i en enskild firma är det inte att rekommendera. Framförallt på grund av just riskerna. Det kan alltså vara en god idé att satsa på ett aktiebolag om målet är att bolaget ska växa i framtiden.

 • Vilka är nackdelarna med aktiebolag? 

  Svar:
  Exempel på nackdelar med aktiebolag som företagsform är: 

  • Mer krävande administration 

  Från början var aktiebolag en företagsform främst avsedd för större verksamheter. Det är också främst med tanke på dessa som bestämmelserna i aktiebolagslagen är skrivna. Bestämmelserna kan därför upplevas som betungande för aktiebolagen. För den som driver bolaget själv, dvs är enda aktieägare, sitter ensam i styrelsen och är ensam anställd, framstår det närmast som överdrivet att ha bolagsstämma och styrelsemöte som ska protokollföras såväl som att följa formaliteter. Precis som ekonomiska föreningar måste aktiebolag nämligen upprätta en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. Årsredovisningen är mer omfattande än det årsbokslut som ska upprättas för enskild näringsverksamhet liksom de flesta handelsbolag.

  • Krav på aktiekapital

  Svenska aktiebolag kan vara antingen privata eller publika. Du måste ha minst 25 000 kr i registrerat aktiekapital när du startar ett privat aktiebolag. Det kan bestå av antingen kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Publika aktiebolag måste ha ett registrerat aktiekapital på minst 500 000 kr. Det är endast publika aktiebolag som får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller notera dem på någon börs eller annan marknadsplats. Ett privat aktiebolag kan dock mycket väl ha ett registrerat aktiekapital som är större än både 25 000 kr och 500 000 kr, då det inte finns någon gräns uppåt.

  • Om du räknar med stora förluster i början

  När du startar verksamheten ska du inte välja aktiebolag, om du räknar med förluster under de första åren. Det är nämligen väldigt viktigt att hålla koll på det egna kapitalet när man har aktiebolag, så att inte de sammanlagda förlusterna blir större än halva det registrerade aktiekapitalet. För så fort det händer har du endast åtta månader på dig att återställa det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) så att detta minst motsvarar det registrerade aktiekapitalet. Gör du inte det måste du, för att undvika personligt betalningsansvar, likvidera bolaget. I ett sådant läge finns det två sätt att undvika likvidation. Antingen genom att tillföra medel i form av aktieägartillskott – dvs egna beskattade pengar som då blir ytterligare riskkapital förutom aktiekapitalet – eller genom att snabbt se till att bolaget får vinster som täcker förlusterna.

  Enskild näringsverksamhet eller handelsbolag är bättre i en sådan situation. Dessutom får du då under vissa förutsättningar kvitta underskott från nystartad verksamhet mot inkomst av tjänst.

Bokföring I

– grundläggande bokföringskurs online

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser i ditt aktiebolag. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Bokföring I, onlinekurs

 Intressanta artiklar om aktiebolag 

Temasidor - Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg350_ctl00
Aktieutdelning, nyemission och aktieägartillskott – hur bokförs det?

Här följer några praktiska exempel på bokföring av händelser som kanske inte inträffar så ofta i ett aktiebolag. 

Läs mer »
Temasidor - Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg393_ctl00
Aktiebolagets organisation – bolagsstämma, styrelse, vd, bolagsordning, revisorer

I den här artikeln tittar vi på aktiebolagets organ – bolags­stämman, styrelsen, vd och revisorerna – och hur de förhåller sig till ­varandra.

Läs mer »
Temasidor - Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg472_ctl00
Periodiseringsfond i aktiebolag

Har du hört att periodiseringsfonder är bra? Att du slipper betala skatt? Periodiseringsfonder i aktiebolag kan vara en bra idé, men se till att du har bra skäl till avsättningen. 

Läs mer »
Temasidor - Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6101_dc6101_cArticleListpg5765_ctl00
Kompanjonavtal

När man är flera delägare i ett aktiebolag räcker normalt inte aktiebolagslagens och bolagsordningens regler till för att lösa de situationer som kan uppstå, t ex vid dödsfall, sjukdom och delägares konkurs. Delägarna kan då teckna ett kompanjonavtal (akt...

Läs mer »

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

När du startar en verksamhet kan det vara svårt att veta vilken företagsform du ska välja. Rådet brukar vara att börja med att driva verksamheten som en enskild firma. Sedan när verksamheten börjar bli riktigt lönsam kan du övergå till aktiebolag. Du bör alltså inte välja aktiebolag från början, om du under de första åren räknar med att det kan bli förluster. Aktiebolagsformen är dock att föredra om verksamheten innebär ekonomiska risker.

Fördelar med aktiebolag

Image och anseende

Företagets varumärke är något som är väldigt viktigt och ofta spenderas stora summor pengar på att vårda detta. Det går inte att förneka att ett aktiebolag ofta upplevs som mer seriöst än en enskild firma. Statusen brukar höjas med ett AB i firmanamnet och eventuellt också titeln VD på visitkortet. Det upplevs som lite finare kanske, mer som ett riktigt företag. Något som egentligen är lite konstigt eftersom en enskild näringsidkare tar större risker och kan sätta hela sin privatekonomi på spel om företaget går omkull. Faktum är att leverantörer och andra fordringsägare bör ha större möjlighet att få betalt för sina fordringar från en enskild näringsidkare än från ett aktiebolag. Om aktiebolaget går i konkurs upphör det ju medan delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare i princip kan jagas livet ut med inkassokrav, betalningsförelägganden och utmätningar.

Väldigt gynnsamma utdelningsregler

Skattereglerna för utdelning är väldigt generösa och gynnsamma för den som är ägare till ett aktiebolag. Varje år får du nämligen tillgodoräkna dig ett stort utdelningsutrymme, om du själv eller någon närstående är verksam i ditt bolag. Det är på deklarationsblankett K10 som du ska deklarera den utdelning som du har tagit ut. Utdelningsutrymmet är minst 2,75 inkomstbasbelopp, dvs 183 700 kr för inkomståret 2021, detta enligt den så kallade schablonregeln (förenklingsregeln). Efter ett antal år kan det bli stora belopp eftersom utdelningsutrymmet kan sparas och räknas upp med en ränta. Du som ägare beskattas med bara 20 % kapitalskatt (2/3 x 30 %) när bolaget beslutar om utdelning.

Tack vare regeln om lönebaserad utdelning kan du få tillgodoräkna dig ännu högre utdelningsutrymmen. Detta om du har högre lönesummor i aktiebolaget. Har du sammanlagda förvärvsinkomster under året som ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt är utdelning intressant att ta ut. Är verksamheten nystartad är detta kanske inte alltid troligt.

Sjukpenning

När man har ett aktiebolag är det normalt lättare, jämfört med enskild firma, att få en rimlig sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Försäkringskassan kan enkelt fastställa vilken månadslön du har och därmed också vilken sjukpenning du har rätt till.

Om du vill nyttja skattefria förmåner

När det gäller skattefria förmåner kan de flesta av dessa förmåner endast ges ut till anställda. Det gäller bland annat personalvårdsförmåner som motion och personalfika, företagshälsovård, julgåva och minnesgåva vid högtid. Som ägare till ett aktiebolag räknas du som anställd och kan utnyttja de skattefria förmånerna. Däremot räknas du inte som anställd om du driver enskild firma eller handelsbolag. Då kan du inte erbjuda dig själv förmåner.

Samma sak gäller om man har en lokal i bostaden som företaget kan hyra. Den kapitalbeskattade hyran och avdraget i bolaget ger då ett klart bättre skattemässigt utfall än det lilla avdrag som man kan få i en enskild firma för lokalkostnader i bostaden. Dessutom är det mer fördelaktigt att ha icke avdragsgilla kostnader i ett aktiebolag än i en enskild firma, även om det sannolikt inte är något man strävar efter. I en enskild firma blir nämligen effekten densamma som att betala privat medan det i ett aktiebolag ”enbart” blir ett tapp på 22 % (bolagsskatten). För räkenskapsår som påbörjas 2019-01-01 är bolagsskatten 21,4 % och för räkenskapsår som påbörjas 2021-01-01 är den 20,6%.


Nackdelar med aktiebolag

Omfattas av sjuklönesystemet samt högre sociala avgifter

Som ägare i ett aktiebolag omfattas du av systemet med sjuklön. Det är en nackdel eftersom aktiebolaget måste stå för din ersättning vid sjukdom, dvs betala sjuklön, under de första 14 dagarna. Först från och med dag 15 kan du få ersättning (sjukpenning) från Försäkringskassan, medan du i enskild näringsverksamhet och handelsbolag själv väljer antalet karensdagar (minst 1 och högst 90) innan Försäkringskassan betalar sjukpenning.

När det gäller socialavgiftsnivån är den högre i ett aktiebolag än i en enskild firma. Egenavgifterna är nämligen bara 28,97 % jämfört med arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Det är för den som har normalnivån (miniminivån) med 7 karensdagar i sjukförsäkringen som denna nivå gäller, väljer man fler karensdagar gäller lägre egenavgifter. På vinster upp till 200 000 kr gäller dessutom en generell nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter, vilket vid normalnivån 7 karensdagar ger egenavgifter på denna del av vinsten på bara 21,47 %.

Det kan vara intressant för den som har ett aktiebolag och som närmar sig 61-årsstrecket att komplettera med en enskild firma. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag gynnas nämligen av en särskild regel som innebär att det bara blir 16,36 % (10,21 + 6,15) egenavgifter på överskott i den enskilda firman. Det gäller för de som tar ut full ålderspension hela året och som har fyllt 61 år. Det betyder att hela pensionen från Pensionsmyndigheten, inklusive premiepensionen, måste tas ut från januari till december. Därmed är det inte lika fördelaktigt att ha ett aktiebolag som en enskild firma i detta fall.

Ej lämpligt för vissa branscher

För kulturarbetare kan aktiebolagsformen vara olämplig. De får nämligen inte kvitta underskott av konstnärlig eller litterär näringsverksamhet mot inkomst av tjänst om de har ett aktiebolag. Däremot kan de göra det om de har enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Är du bildkonstnär är aktiebolagsformen extra ofördelaktig, eftersom du då måste redovisa 25 % moms på konstverken istället för 12 % eller ingen moms alls.

I aktiebolag får du inte göra avsättning till upphovsmannakonto, men tar du själv ut royalty från ditt bolag gäller bestämmelserna om upphovsmannakonto också för dessa inkomster. Aktiebolagsformen kan emellertid vara fördelaktig för ”lönsamma” bildkonstnärer och för kulturarbetare som sysslar med annat än bildkonst, t ex författare, eftersom man då ändå redovisar moms utan begränsningar. Du kan läsa mer om detta i Kulturarbetarboken.

När det gäller lantbruk förekommer det att själva fastigheten bedrivs som enskild näringsverksamhet medan man lägger in driften av lantbruket i ett aktiebolag. Det är mer eller mindre omöjligt för aktiebolag att förvärva lantbruksfastigheter på grund av kravet på förvärvstillstånd. Fördelarna med att driva lantbruk i aktiebolagsform är alltså inte så stora, åtminstone inte ur skattesynpunkt, med tanke på möjligheterna till räntefördelning och expansionsfond i enskild näringsverksamhet. Du kan läsa mer om detta i boken  Jord- & skogsbruk

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!