25% rabatt på alla program!

 Skatt

– vi hjälper dig få grepp på företagets skatt

 Skatt har ända sedan starten för mer än 30 år sedan varit ett av våra kärnämnen. Vi är så pass engagerade i skatter att en vägg på kontoret i Näsviken pryds av devisen ”En dag utan moms är som en dag utan sol”. Och det finns mycket att vinna på att förstå företagets skatt och dra fördel av de möjligheter skattereglerna medger.    


3 skattetips

1.png

Sänk din lön och ta utdelning istället (aktiebolag)

För mindre bolag där ägaren kanske har andra inkomster än från det egna bolaget, kan en enkel skatteplanering vara att se till att bolaget genererar en sådan vinst att optimal utdelning kan ges. T ex genom att ägaren tar ut lite lägre lön och därigenom ökar bolagets vinst. Men är det egna bolaget den enda födkroken så bör i första hand lön tas ut upp till brytpunkten för statlig skatt. 

2.png

Utnyttja räntefördelning om du ligger över brytpunkten (enskild firma)

För dig som ligger över brytpunkten, så att du betalar statlig skatt, lönar det sig att använda reglerna om räntefördelning. För +65-åringar och för den som inte betalar statlig skatt kan det ofta vara bättre att låta bli räntefördelning. 

3.png

Inkomstuppdelning inom familjen (aktiebolag)

I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp inkomsterna från företaget inom familjen för att den totala skatten på så sätt ska bli lägre. Dessutom kan inkomstuppdelningen vara ett sätt att planera pensions- och sjukpenninggrundande inkomst inom familjen. Notera dock att det finns en begränsning i form av en särskild stoppregel som gäller inkomstuppdelning inom familjen i fåmansföretag. 

Skatteplanering i fåmansföretag 

– onlinekurs för dig med aktiebolag

Onlinekurs där vi bland annat tittar på marginalskatteplanering, metoder för att skjuta upp beskattningen eller minska den totala beskattningen. Du får även tips och råd om skatteplanering med utdelning och kapitalvinst samt skatteplanering via utlandet.


Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3210_dc3210_productCplpg3034_productImg

Intressanta artiklar i ämnet

Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg168_ctl00
Bilförmån

En skattepliktig bilförmån uppkommer om du för privat bruk utnyttjar en bil som du får disponera på grund av anställning eller uppdrag. Om arbetsgivaren betalar drivmedel för privat bruk ska även detta beskattas. 

Läs mer »
Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg332_ctl00
Redovisa moms

Har du ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kr får du redovisa moms en gång per år. Redovisningsperioden är då densamma som räkenskapsåret. Du kan dock begära att få redovisa moms var tredje eller varje månad. Momsredovisningen gö...

Läs mer »
Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg155_ctl00
Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. För inkomstår 2020 och 2021 är det högsta skattefria traktament...

Läs mer »
Temasidor - Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_3317_dc3317_cArticleListpg6086_ctl00
Skattereformer 2021

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för grön teknik, fler RUT-tjänster och slopad schablonintäkt på uppskov.

Läs mer »

Har du koll på marginalskatten?

Marginalskatt är den procentuella skatt du skulle betala om du tjänade en krona till, dvs den skatt du betalar på en inkomstökning. 

Progressiv skatt

För löntagare och för dig med enskild näringsverksamhet är skatten på förvärvsinkomster progressiv, vilket innebär att procentsatsen ökar med inkomsten.

Den del av årets förvärvsinkomst som ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt blir hårdare beskattad än den del som ligger därunder. Förklaringen är att statlig skatt – som ligger på 20 procent – bara tas ut på den överstigande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

För näringsidkare ligger brytpunkten för statlig skatt högre, då den räknas före schablonavdrag för egenavgifter/särskild löneskatt. Schablonavdraget ligger på 6–25 procent.

Marginalskatteplanering

Tidigare hade Sverige ett betydligt större skattetryck än i dag och då var det väldigt vanligt med olika typer av marginalskatteplanering med målet att minska den totala skatten. Även i dag är det ganska vanligt med marginalskatteplanering.

Idén med marginalskatteplanering är att du med hjälpa av olika åtgärder minskar din deklarerade inkomst under inkomstår då du ligger över brytpunkten, och skjuter upp skatten till ett senare eller ett tidigare (!) år när du ligger under brytpunkten.

Marginalskatt i procent vid olika inkomstnivåer

Beskattningsåret 2021

Fastställd inkomst i kr

Marginalskatt i % ca

0–20 100

0

20 200–64 600

7%

64 700–148 500

21%

148 600–374 500

28%

374 600–537 200

32%

537 300–550 300

52%

550 400–

54%

 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!