Amortering

Amortering är periodisk avbetalning på en låneskuld. Normalt betalas förutom amortering även ränta. Se även annuitetslån

Parterna kan komma överens om att lånet ska vara amorteringsfritt, dvs att det inte amorteras under lånets löptid.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.