Undervärde

För undervärde gäller att

  1. det finns en negativ skillnad mellan en tillgångs verkliga värde och dess anskaffningsvärde.
  2. om marknadsvärdet på ett företags tillgångar är lägre än det bokförda värdet är mellanskillnaden ett undervärde.
  3. vid värdering av ett företag innebär undervärde att företaget är undervärderat.
Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.