Undervärde

För undervärde gäller att

  1. det finns en negativ skillnad mellan en tillgångs verkliga värde och dess anskaffningsvärde.
  2. om marknadsvärdet på ett företags tillgångar är lägre än det bokförda värdet är mellanskillnaden ett undervärde.
  3. vid värdering av ett företag innebär undervärde att företaget är undervärderat.
Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för undervärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.