Bokslutsanalys

Bokslutsanalys innebär analys och tolkning av information från bokslut och årsredovisningar.

Intern bokslutsanalys ger information om det egna företaget till intressenter inom det egna företaget och handlar mest om olika former av ekonomi- och verksamhetsstyrning. Extern bokslutsanalys innebär att analysera utomstående företags bokslut, t ex inför en företagsöverlåtelse.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för bokslutsanalys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.