Förbättringsutgifter

Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- och ombyggnad samt förbättrande reparationer och underhåll av en fastighet. Förbättringsutgiften och anskaffningsutgiften (utgör tillsammans omkostnadsbeloppet) dras av från försäljningsinkomsten vid kapitalvinstberäkningen vid en avyttring.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för förbättringsutgifter - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.