Förbättringsutgifter

Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- och ombyggnad samt förbättrande reparationer och underhåll av en fastighet. Förbättringsutgiften och anskaffningsutgiften (utgör tillsammans omkostnadsbeloppet) dras av från försäljningsinkomsten vid kapitalvinstberäkningen vid en avyttring.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.