Fastighetstillbehör

Fastighetstillbehör är i redovisningssammanhang föremål som tillhör en fastighet. Som fastighetstillbehör räknas bl a sådant som växer i jord (exempelvis träd och buskar) samt byggnader, ledningar och staket för stadigvarande bruk. Fastighetstillbehör ska redovisningsmässigt räknas in i fastighetens anskaffningsvärde.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.