Återbäring

Återbäring är en metod för överskottsutdelning (gottgörelse) i ekonomiska föreningar. Återbäringen baseras på hur mycket medlemmarna har köpt av föreningen.  Se även efterlikvid.

Föreningar  – Fakta & mjukvaror för ideell förening - Björn Lundén - Ordförklaring för återbäring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.