Medlemsförteckning

Förteckning som alla bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar måste föra över sina medlemmar.

Styrelsen ansvarar för att en medlemsförteckning förs löpande. Förteckningen är offentlig.

Medlemsförteckningen i en bostadsrättsförening ska innehålla:

  • Medlemmarnas namn och adress.

  • Vilken bostadsrätt varje medlem har.

  • Datum för medlemmens inträde.

  • Datum för medlemmens avgång (gäller avgångna medlemmar).

I stadgarna kan det också finnas en bestämmelse om att medlemsregistret även ska innehålla medlemmarnas personnummer och andra uppgifter.

Medlemsförteckningen i en ekonomisk förening ska innehålla: 

  • Medlemmarnas namn och adress.

  • Varje medlems insatsskyldighet.

  • Det sammanlagda beloppet av inbetalda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen

  • Summorna av medlemsinsatsbelopp som, efter slutet av det räkenskapsår balansräkningen avser, har återbetalats och som ska återbetalas till avgående medlemmar och till dem som sagt upp sina extrainsatser. Även en uppgift om insatser som tillkommit genom insatsemissioner ska finnas med.

  • Datum för medlemmens inträde.

  • Datum för medlemmens avgång (gäller avgångna medlemmar).

 

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.