Föreningar / Ny lag om ekonomiska föreningar

Ny lag om ekonomiska föreningar

Faktagranskad artikel

En ny lag som gäller alla ekonomiska föreningar, oavsett bransch eller storlek, trädde i kraft den 1 juli 2018. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar. Här nedan kan du läsa om några av de viktigaste förändringarna.  

Publicerad: 2019-03-10
Förbud mot målvakter

Tanken med den nya lagen är att underlätta och ge bättre förutsättningar för kooperativt företagande. Ett förbud har införts mot att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller vd i en ekonomisk förening eller bostadsrättsförening. Någon som inte avser att delta i verksamheten eller inte utför sina uppgifter får alltså inte bli utsedd till styrelseledamot eller vd. Byter föreningen ut en styrelseledamot eller vd får ändringen effekt först när bytet registrerats hos Bolagsverket. Ett krav på att registrera vem som är styrelsens ordförande har också införts.

Lättare att avveckla

För att underlätta administrationen minskas antalet uppgifter som måste finnas med i en ekonomisk förenings stadgar. Det blir också smidigare att avveckla en liten ekonomisk förening, genom så kallad förenklad avveckling. En förutsättning för detta är att föreningen inte har några skulder. Efter avvecklingen blir medlemmar och styrelse solidariskt ansvariga för eventuella skulder som dyker upp. 

Tidsgräns för revisionsuppdrag

Revisionsplikten för alla ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar finns kvar. Däremot ändras reglerna som säger att en revisor kan utses tills vidare. Ett revisionsuppdrag kan pågå i max 4 år. Vill föreningen ha kvar samma revisor efter den perioden behöver revisorn väljas på nytt av föreningsstämman. Detta för att minska risken att revisorn och föreningens ledning blir så nära lierade att kvalitén på granskningen blir lidande.

Erinran från revisorn

Om föreningen får en erinran (anmärkning) från revisorn ska styrelsen behandla erinran på ett sammanträde inom fyra veckor. Det är nu obligatoriskt att varje medlem i föreningen ska föras in i medlemsförteckningen. Revisorn ska kontrollera att medlemsförteckningen har förts på ett korrekt sätt. 

Ändring av stadgar

I de fall en ekonomisk förening har stadgar som idag strider mot en bestämmelse i den nya lagen, ska föreningen lägga fram ett förslag till ändringar av sina stadgar till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2020.  

Läsa mer

I vår bok Ekonomiska föreningar kan du läsa mer om den nya lagen och allt annat som ett kooperativ behöver veta när det gäller föreningens skatt, ekonomi och juridik.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!