Aktiv näringsverksamhet

Aktiv näringsverksamhet är ett skattebegrepp. En näringsverksamhet betraktas enligt huvudregeln som aktiv om näringsidkaren arbetat i verksamheten minst en tredjedels årsarbetstid, dvs 500 timmar under inkomståret.

Om verksamheten baseras på näringsidkarens egen arbetskraft och därför kräver ett mindre antal timmar eget arbete för att skötas betraktas verksamheten normalt som aktiv, trots att timantalet inte uppnåtts (aktivitetsregeln). Detta gäller t ex en konsultverksamhet som bedrivs vid sidan av en anställning.

Uppdelningen i aktiv och passiv näringsverksamhet har framför allt betydelse för om egenavgifter (aktiv verksamhet) eller särskild löneskatt (passiv verksamhet) ska betalas på överskottet.

Det är endast inkomster från aktiv näringsverksamhet som är sjukpenning- och pensionsgrundande. Endast i aktiv näringsverksamhet får man göra pensionssparavdrag och kvitta underskott av nystartad verksamhet eller kulturell verksamhet mot andra förvärvsinkomster.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för aktiv näringsverksamhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.