Aktiv näringsverksamhet

Aktiv näringsverksamhet är ett skattebegrepp. En näringsverksamhet betraktas enligt huvudregeln som aktiv om näringsidkaren arbetat i verksamheten minst en tredjedels årsarbetstid, dvs 500 timmar under inkomståret.

Om verksamheten baseras på näringsidkarens egen arbetskraft och därför kräver ett mindre antal timmar eget arbete för att skötas betraktas verksamheten normalt som aktiv, trots att timantalet inte uppnåtts (aktivitetsregeln). Detta gäller t ex en konsultverksamhet som bedrivs vid sidan av en anställning.

Uppdelningen i aktiv och passiv näringsverksamhet har framför allt betydelse för om egenavgifter (aktiv verksamhet) eller särskild löneskatt (passiv verksamhet) ska betalas på överskottet.

Det är endast inkomster från aktiv näringsverksamhet som är sjukpenning- och pensionsgrundande. Endast i aktiv näringsverksamhet får man göra pensionssparavdrag och kvitta underskott av nystartad verksamhet eller kulturell verksamhet mot andra förvärvsinkomster.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.