Big Mac-index

Big Mack-index är ett mått på köpkraften hos en valuta.

Indexet publiceras av tidskriften The Economist och bygger på vad hamburgaren Big Mac kostar i olika länder, omräknat till US dollar.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för Big Mac-index - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.