Big Mac-index

Big Mack-index är ett mått på köpkraften hos en valuta.

Indexet publiceras av tidskriften The Economist och bygger på vad hamburgaren Big Mac kostar i olika länder, omräknat till US dollar.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.