Efterlikvid

Efterlikvid är en metod för gottgörelse i ekonomiska föreningar, framför allt i producentkooperativ och tjänstekooperativ. Efterlikviden baseras på hur mycket medlemmen har sålt till föreningen eller arbetat för föreningen. Se även återbäring.

För dig som vill läsa mer rekommenderar vi vår bok Ekonomiska föreningar.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.