Företagande / Egenanställning (faktureringsbolag)

Egenanställning (faktureringsbolag)

Faktagranskad artikel

Inom tjänste- och servicesektorn förekommer en tredje väg, vid sidan om en vanlig anställning och ett eget företag, som kallas egen­anställ­ning eller självanställning.

Publicerad: 2022-03-12
Anställning genom ett faktureringsbolag

Egenanställning fungerar så att du blir anställd i ett företag för egenanställda, ett faktureringsbolag. Man kan också se det som att du hyr en arbetsgivare.

Faktureringsbolaget, som har F-skattegodkännande, fungerar som din arbetsgivare under de perioder du har betalda uppdrag. Det innebär att du inte behöver skaffa F-skattegodkännande och heller inte ansvara för att F-skatten blir betald (istället gör faktureringsbolaget skatteavdrag på din lön samt redovisar arbetsgivaravgifter, precis som vid en vanlig anställning). Faktureringsbolaget sköter normalt även all annan administration – man fakturerar dina kunder, sköter momsredovisningen, betalar in skatter och sociala avgifter, sköter den löpande bokföringen och upprättar bokslutet. Normalt omfattas du även av faktureringsbolagets försäkringar under uppdragstiden.

Inte gratis…

För att du får använda faktureringsbolagets F-skattegodkännande och få hjälp med administrationen av ditt företag betalar du normalt mellan 7 och 10% av din fakturerade omsättning. Hos flertalet faktureringsbolag är årskostnaden maximerad till en viss summa.

Exempel:
Säg att du som egenanställd under ett år fakturerar 200 000 kr. Avgiften till faktureringsbolaget blir då mellan 14 000 och 20 000 kr. För detta får du alltså hjälp med dina papper och möjligheten att använda faktureringsbolagets F-skattegodkännande.

…och enkelt att ordna själv

Ett F-skattegodkännande ordnar du enkelt på egen hand. Det är inga märkvärdigheter. Och pappersarbetet kan du antingen sköta själv eller lämna till en redovisningsbyrå som för detta tar 500–600 kr/timme. I de flesta fall torde redovisningsbyråalternativet ur kostnads­synpunkt vara att föredra. Men det skadar inte att göra en kalkyl för att få ett riktigt beslutsunderlag.

Egenanställning och a-kassa

Så länge du är näringsidkare är möjligheterna att stämpla begränsade. Och utan F-skattegodkännande kan det vara svårt att få uppdrag. En poäng med egenanställning skulle därför kunna vara att man kan få a-kassa under perioder då man inte har några uppdrag.

Men a-kassorna ser inte detta som ett vanligt anställningsförhållande, utan betraktar den egenanställde som en självständig uppdrags­tagare. Enligt ett meddelande från Arbetslöshetskassornas sam­organisation ska a-kassorna bedöma om den egenanställde är en självständig eller en osjälvständig uppdragstagare. En självständig uppdragstagare ska definieras som företagare och har därmed begränsade möjligheter att stämpla.

Gränsdragningen mellan självständig och osjälvständig uppdrags­tagare är inte helt tydlig och någon rättspraxis finns inte att luta sig mot i den här frågan, så rådet är att du vänder dig till din a-kassa för besked.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!