Entreprenör

Med entreprenör menas ett företag som åtar sig en entreprenad. I dagligt tal har ordet entreprenör fått en vidare betydelse och används ofta för att beteckna en driftig person som startar nya verksamheter, utvecklar nya produkter och liknande.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för entreprenör - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.