Entreprenör

Med entreprenör menas ett företag som åtar sig en entreprenad. I dagligt tal har ordet entreprenör fått en vidare betydelse och används ofta för att beteckna en driftig person som startar nya verksamheter, utvecklar nya produkter och liknande.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.