Exportkreditnämnden (EKN)

Exportkreditnämnden (EKN) är ett statlig organ som har till uppgift att främja svensk export genom att utfärda garantier.

EKN:s garanti är en form av försäkring mot förlust orsakad av händelser kopplade till den utländske köparen (kommersiella händelser) eller till köparlandet (politiska händelser). Den vanligaste garantin täcker risken för utebliven betalning, fordringsförlust. EKN kan även täcka risker under tillverkningstiden, t ex att köparen häver avtalet helt eller delvis eller att genomförandet avbryts under en längre period.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.