Försäljningsomkostnad (FO-pålägg)

Försäljningskomkostnad (FO-pålägg) är ett begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering. Via FO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets försäljningsomkostnader (t ex andel av kostnaderna för annonsering och säljarlöner).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.