Försäljningsomkostnad (FO-pålägg)

Försäljningskomkostnad (FO-pålägg) är ett begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering. Via FO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av företagets försäljningsomkostnader (t ex andel av kostnaderna för annonsering och säljarlöner).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för försäljningsomkostnad (FO-pålägg) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.