Import

Med import av en vara menas ur momssynpunkt att en vara förs in till Sverige från ett land utanför EU (s k tredje land).

Det är den som förtullar varan (den tullskyldige) som ska redovisa momsen på importen, dvs är momsskyldig (skattskyldig) för importen. Normalt är det köparen som är tullskyldig. Vid import av varor är det Tullverket som räknar ut införselmomsen och debiterar den, ibland via en speditör.

Införsel från ett EU-land räknas inte som import ur momssynpunkt, utan som ett unionsinternt förvärv.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.