Import

Med import av en vara menas ur momssynpunkt att en vara förs in till Sverige från ett land utanför EU (s k tredje land).

Det är den som förtullar varan (den tullskyldige) som ska redovisa momsen på importen, dvs är momsskyldig (skattskyldig) för importen. Normalt är det köparen som är tullskyldig. Vid import av varor är det Tullverket som räknar ut införselmomsen och debiterar den, ibland via en speditör.

Införsel från ett EU-land räknas inte som import ur momssynpunkt, utan som ett unionsinternt förvärv.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för import - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.