Indirekta kostnader

Indirekta kostnader är kostnader som inte kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.

Några exempel på kostnadsposter som normalt hör till gruppen indirekta kostnader:

• ägarlöner

• styrelsearvoden

• administrativa kostnader

• personalkostnader för personal som arbetar i olika resultatenheter

• lokalkostnader för gemensamma lokaler

• finansiella kostnader för gemensamma krediter etc.

Inom företagsekonomin delas företagets totala kostnadsmassa in i indirekta och direkta kostnader. Den här indelningen används främst vid kostnadsfördelning i företagets internredovisning samt inom räkenskapsanalys.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för indirekta kostnader - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.